Gott om energi för miljöfrågor
Medlemsporträtt 2016-04-05

Gott om energi för miljöfrågor

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är övertygade om att den som ligger steget före i sitt miljöarbete vinner i längden.

Åhlin & Ekeroth är ett heltäckande byggföretag som verkar i Östergötland. Företaget strävar efter en miljöriktig byggprocess i samråd med sina kunder. Ett aktuellt projekt är Valla Berså i Linköping. Här bygger företaget ett energisnålt flerbostadshus med fem våningar i massivträ, på uppdrag av Lindstén Fastigheter. Projektet vänder sig särskilt till miljömedvetna hyresgäster och innehåller flera klimatsmarta lösningar. Till exempel uppvärmning med geoenergi, frikyla sommartid, solceller på taket, egen bilpool och elcyklar.

– Det är inspirerande, man lär sig mycket av sådana projekt. I det här fallet har beställaren ett uttalat miljöfokus, andra gånger är det vi själva som är drivande i miljöfrågorna. Som ett stort företag kan vi påverka genom att föregå med gott exempel, säger Göran Lundström, vd Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

Valla Berså projekteras enligt kraven i Miljöbyggnad, en miljöcertifiering som Åhlin & Ekeroth jobbar mycket med för kunder som exempelvis Riksbyggen och HSB.

Åhlin & Ekeroth är ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet. Alla anställda får en grundutbildning i miljö- och avfallshantering. Företaget har även en policy med krav för sina leverantörer och underentreprenörer. Det handlar exempelvis om materialval, att undvika onödiga kemikalier och att sortera sitt avfall noggrant. Företaget använder Sveriges Byggindustriers ledningssystem Povel.

– Povel ger oss ett bra stöd med rutiner och miljömål i projekten, från anbud och inköp till projektering, produktionsförberedelser och produktionsstyrning.

Vilka utmaningar ser du på miljöområdet?

– Att finansiera upprustning och renovering av gamla fastigheter till dagens energi- och miljöstandard. Jag tänker exempelvis på miljonprogrammets bostäder där det kan vara svårt att genomföra de hyreshöjningar som krävs för att få ihop kalkylen.

Behövs det tuffare miljölagstiftning?

– Personligen tycker jag att marknaden ska styra. Byggbranschen ligger i framkant när det gäller energi- och miljöfrågor och överträffar ofta lagstiftningens krav. Men det gäller att vara engagerad och nyfiken för att hänga med i utvecklingen. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Göran Lundström, vd Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
Göran Lundström, vd Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

FAKTA ÅHLIN & EKEROTH BYGGNADS AB

Grundades: 1987
Omsättning 2015: ca 955 MSEK
Antal anställda: ca 400 personer
Ort: Huvudkontor i Linköping samt fem lokalkontor