Regionala aktviteter

 

10 april - För en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Östergötland

I samverkan med Energikontoret i Östergötland samlades vi till en dag där vi gemensamt diskuterade vad vi kan göra för att bidra till ett hållbart byggande. Dagen började med inspirationsföreläsningar av Kickan Grimstedt från Energikontoret Östergötland, följt av Johan Nuder från ICHB Informationscenter för hållbart byggande. Efter lunch berättade Eva Lindstén från Lindsténs Fastigheter och Göran Lundström från Åhlin & Ekeroth Byggnads AB om det runda huset, Valla Berså.

Sedan var det föredrag om Färdplan 2045 med påföljande workshop som resulterade i fler intressanta förslag om hur vi i Östergötland börjar arbetet för att nå målet 2045. Se de inspirerande föreläsningarna - klicka på länkarna nedan.

Linkoping_190410.jpg

Energikontoret Östergötland

ICHB Informationscenter för hållbart byggande

Runda huset - Valla Berså, Lindsténs och Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Färdplan 204514 mars - Kreativ workshop om hållbart byggande inom Region Öst

Tillsammans diskuterar vi vägen till ett hållbart byggande. Hur ska man arbeta med hållbara affärer och hur kan en hållbarhetsredovisning bidra till en positiv utveckling för ditt företag? Klicka på länkarna för att se powerpoint från inspirationsföreläsningarna!

Fardplan_2045_BI_Ost_190314.jpg

Introduktion till färdplansarbetet, Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier

Hållbarhetsredovisning, hur har vi arbetat med den och vad har den lett till? - Åke Sundvall

Leverantörsutveckling - för en hållbar affär, Specialfastigheter


 
skriv ut