Kollektivavtal & Arbetsrätt 2015-10-19

Gemensam ansökan om medel till Snabbspåret

- Det är mycket glädjande att Sveriges Byggindustrier tillsammans med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer nu har lämnat in en ansökan om medel för "Snabbspåret" till regeringen, säger Malin Erasmie, ansvarig för tjänstemannaavtalen. 

- Vi har i dag stor arbetskraftsbrist i vår sektor. Samtidigt har vi just nu många flyktingar som kommer till Sverige med byggbakgrund och rätt kompetens. Då tycker vi att det är givet att Sveriges Byggindustrier medverkar till att stötta flyktingarna in på arbetsmarknaden så att de får en möjlighet att bygga en ny framtid i Sverige, avslutar Malin Erasmie.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Malin Erasmie, arbetsrättsjurist