Vad innebär sociala och personalrelaterade frågor?

I förarbetena till lagen anges ett antal exempel på vad uppgifterna om sociala och personal-relaterade frågor kan innehålla information om, t ex:

  • Jämställdhet
  • Tillämpning av Internationella arbetsorganisationens konventioner
  • Arbetsvillkor
  • Social dialog
  • Information och samråd med arbetstagare
  • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  • Dialog med lokala grupper
  • Åtgärder för att säkerställa skydd och utveckling av lokala grupper
skriv ut