Framtidsbygget 2017 - konferens i Helsingborg

Framtidsbygget 2017

Hur kan offentliga och privata aktörer samverka och förstå varandras förutsättningar bättre? 

Välkommen till en halvdag full av inspiration och gemensam dialog - den 26 oktober i Helsingborg. Programmet inleds på morgonen och avslutas med lunch. Vi erbjuder möjlighet till reflektion och samverkan. 

Våra gästtalare:

Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Åstorp och vice ordförande i Familjen Helsingborg, inleder med aktuell information om Familjen Helsingborg. Därefter tar två teman vid - Upphandlingsfrågor och Kompetensförsörjning.

Upphandlingsfrågor
Inger Ek
, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten: Hur förbättra samverkan och kommunikation mellan upphandlingsenhet och byggföretag? Dialog före upphandling? Utmaningar? Hinder? Hur underlätta för mindre företag att konkurrera? Har vi en sund konkurrens i offentliga upphandlingar? Särkrav? Hållbarhet? Upphandlingskompetens?

Kompetensförsörjning
Irene Wennemo
, statssekreterare hos Ylva Johansson Arbetsmarknadsdepartementet: Hur kan kommun och byggbransch samverka på bästa sätt för att tillgodose branschens behov av kompetens? Hur kan man utveckla rekryteringen av underrepresenterade grupper och kompetenser? Mångfald? Nyanlända? Utbildningsvägar? Hur förbättrar vi attraktiviteten? Digitaliseringens möjligheter och betydelse?

Seminariet är kostnadsfritt. Inbjudningar skickas ut separat.

Din anmälan vill vi ha senast den 16 oktober. Välkommen! 
Anmäl dig här.

Har du frågor? Kontakta Eva Hammarbäck, lokal chef Sveriges Byggindustrier Helsingborg.

skriv ut

framtidsbygget.png

Framtidsbygget är mötesplatsen för dig som verkar inom samhällsbyggnadssektorn. Våra målgrupper är våra medlemsföretag, politiker, upphandlings-, arbetsmarknads- och utbildningsansvariga inom kommun och landsting samt ansvariga inom bygg- och anläggningsprogrammen. Du kanske är beslutsfattare inom Familjen Helsingborg och du drivs av att påverka morgondagens bransch till det bättre.


sandberg.jpg

Ronny Sandberg

ek.jpg

Inger Ek

wennemo.jpg

Irene Wennemo