Framtidsbygget - mötesplatsen för framtidsbyggare

Familjen Helsingborgs geografiska område sammanfaller i stort sett med det geografiska verksamhetsområdet för Sveriges Byggindustrier Helsingborg. Det gemensamma målet är att göra området attraktivt för boende och näringsliv.

Syftet med Framtidsbygget är att lyfta fram, analysera och diskutera de faktorer som leder fram till det gemensamma målet. Byggsektorn vill skapa en återkommande mötesplats där det offentliga (den politiska sfären och beslutande tjänstemän) och näringslivet träffas under en halv dag.

Vårt mål är att genom ökad kunskap och insikt om varandras roller och verktyg, skapa en attraktiv region och att hitta nya möjligheter för samverkan och samarbete.

Framtidsbygget-800-pix.png

familjen_logo.jpg

"Platsvarumärket Familjen Helsingborg är ett resultat av det politiska samarbetet i Skåne Nordväst där man länge sett behovet av en gemensam varumärkesplattform. I juni 2012 tog styrelsen beslut om namnet Familjen Helsingborg. Det ska användas när vi samarbetar inom turism, näringslivsetablering och inflyttning, så att alla kommuner i Familjen Helsingborg växer och blir starkare. Men det kan också användas av enskilda kommuner i familjen när de anser att det stärker kommunikationen."

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER