Framsteg i avtalsrörelsen 2016: Väg- och Banavtalet
AVTAL 2017 2017-01-17

Framsteg i avtalsrörelsen 2016: Väg- och Banavtalet

Avtalsrörelsen 2016 präglades av konstruktiva diskussioner och ett bra förhandlingsklimat. Sveriges Byggindustrier och Seko har en förtroendefull relation som underlättar utvecklingen av Väg- och Banavtalet. På många områden råder samsyn kring branschens behov och utmaningar.

Den stora symbolfrågan 2016 var att ackordet utmönstrades ur Väg- och Banavtalet. Båda parter stod bakom beslutet som främjar en fortsatt modernisering av lönesystemet. Sedan tidigare är månadslön huvudlöneform och det finns möjlighet till såväl företags- som individanpassad lönesättning. Det överenskomna avtalsvärdet på 2,2 procent under 12 månader ligger i linje med den konkurrensutsatta exportindustrin.

Sveriges Byggindustrier välkomnar att perioden för kortvarig in- och utlåning av arbetskraft utökades från fem arbetsdagar till två arbetsveckor. I dessa fall krävs ingen förhandling med lokal facklig organisation. En annan positiv avtalsförändring var att reglerna kring arbetsplatsanmälan förenklades. Däremot fick arbetsgivarna inte igenom sitt yrkande om mer flexibla arbetstidsbestämmelser.

Parterna enades om att införa ett huvudentreprenörsansvar med utökad kontroll av underentreprenörer. Medlemsföretag i Maskinentreprenörerna är dock automatiskt godkända att anlita som underentreprenörer eftersom de numera ingår i den så kallade frikretsen. Vidare har parterna inlett diskussioner för att underlätta nyanländas inträde på arbetsmarknaden, vilket är positivt då kompetensförsörjning är en nyckelfråga för branschen.

I år överlämnar Sveriges Byggindustrier sina avtalsyrkanden till Seko den 1 februari. Arbetsgivarna hoppas att utvecklingen mot ett ännu mer flexibelt avtal med större möjligheter till verksamhetsanpassade lösningar fortsätter.

Fyra framgångar i avtalsrörelsen 2016:

  • Ackordet har utmönstrats ur Väg- och Banavtalet.
  • Perioden för kortvarig in- och utlåning av arbetskraft har utökats från fem arbetsdagar till två arbetsveckor.
  • Medlemsföretag i Maskinentreprenörerna är automatiskt godkända att anlita som underentreprenörer.
  • Huvudentreprenörsansvar som bidrar till ordning och reda.
skriv ut
epost
Share
skriv ut

Vinjett_avtal17.png