Fråga juristerna: Vi har inte fått möjlighet att avhjälpa fel – måste vi betala?
Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2016-09-23

Fråga juristerna: Rätt att avhjälpa fel?

För två år sedan utförde vi markarbeten åt en beställare där ABT 06 var avtalsvillkor. Nyligen fick vi ett krav från beställaren. Det gällde kostnader beställaren haft då de låtit ett bolag de har serviceavtal med avhjälpa fel i vår entreprenad. Vi har inte fått möjlighet att själva avhjälpa felet. Är vi skyldiga att betala kravet?

Svar: Nej. Standardavtalen AB 04/ABT 06 innehåller en bestämmelse i kap. 5 § 17 om avhjälpande av fel vilken ger entreprenören både en rätt och en skyldighet att avhjälpa fel som han ansvarar för. Detta betyder att beställaren får avhjälpa sådana fel (och kräva ersättning för avhjälpandekostnader) först om entreprenören antingen missar fristen för avhjälpande eller meddelar att han inte tänker avhjälpa felet. Ni är alltså inte skyldiga att betala kravet. 

Om fråga juristerna

Fråga juristerna görs i samarbete med tidningen Byggindustrin, där entreprenadjurister från Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening besvarar frågor om entreprenadjuridik och affärsavtal. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut