Forskning & Utveckling

Forskning & Utveckling

Målet med Sveriges Byggindustriers FoU-verksamhet är att hantera FoU-frågor och presentera resultaten på ett sätt som direkt och indirekt gagnar medlemsföretagen. Verksamheten ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling och verka för att branschens anseende höjs. FoU-verksamheten ska också understödja annan verksamhet som drivs inom ramen för BI.

Verksamheten ska åstadkomma resultat som medlemsföretagen kan omsätta i praktisk tillämpning. Formen är utvecklingsprojekt inom angelägna områden med bred förankring och branschnytta. Resultaten från projekten kommer alla medlemmar i BI till del, bl.a. via konferenser, seminarier, mässor, rapporter, informationsblad, artiklar i facktidningar, information på hemsidan osv.

BI satsar på ett regionalt FoU-samarbete i form av regionala utskott över hela landet; FoU-Syd, FoU-Väst, FoU-Mellan och FoU-Nord i nära samverkan med medlemsföretag och andra aktörer inom byggsektorn, högskolor etc.

Nyheter
2014-11-17

Ny rapport från Sveriges Byggindustriers FoU-verksamhet: Gröna klimatskal. Fukt, energi och erfarenheter.

Gröna väggar och tak fått ett ökat intresse bland byggherrar och fastighetsägare. Men att bygga och förvalta sådana byggnader ökar också behovet av att bygga kunskap kring de gröna klimatskalens inverkan på bl.a. fukt- och temperaturförhållanden i konstruktioner samt energianvändningen för byggnaden. 

Läs mer
2014-09-25

Nya FoU-rapporter

Sveriges Byggindustriers FoU-verksamhet har släppt två nya rapporter, Termografering - Kartläggning av köldbryggor inför renovering samt Virtuell produktionsplanering med BIM och visualisering.

Läs mer
2014-06-23

Ny rapport: K1 - en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen

K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen är ett arbetssätt för att öka säkerheten och arbetsmiljön för yrkes- och tjänstemän som jobbar i produktionen. Säkerhetsgranskning med hänsyn till arbetsmiljön utförs under K-projekteringen på ritningar och modeller. 

Läs mer
Nyhetsarkiv

KONTAKT


Samordningsansvarig FoU inom BI: 
Pär Åhman


teknikhandbok.png

Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2015
Beställ och provläs
Informationsblad


Publikationer
Forskning och utveckling

E-TIDNINGAR


Lufttäthetens lov 1
Lufttäthetens lov 2
Stoppa tjuven

POSTER


Täta rätt!


openBIM

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER