Forskning & Utveckling

Forskning & Utveckling

Målet med Sveriges Byggindustriers FoU-verksamhet är att hantera FoU-frågor och presentera resultaten på ett sätt som direkt och indirekt gagnar medlemsföretagen. Verksamheten ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling och verka för att branschens anseende höjs. FoU-verksamheten ska också understödja annan verksamhet som drivs inom ramen för BI.

Verksamheten ska åstadkomma resultat som medlemsföretagen kan omsätta i praktisk tillämpning. Formen är utvecklingsprojekt inom angelägna områden med bred förankring och branschnytta. Resultaten från projekten kommer alla medlemmar i BI till del, bl.a. via konferenser, seminarier, mässor, rapporter, informationsblad, artiklar i facktidningar, information på hemsidan osv.

BI satsar på ett regionalt FoU-samarbete i form av regionala utskott över hela landet; FoU-Syd, FoU-Väst, FoU-Mellan och FoU-Nord i nära samverkan med medlemsföretag och andra aktörer inom byggsektorn, högskolor etc.

Nyheter
2017-05-09

Ny rapport: Bygga för ett framtida ändrat klimat – fokus fuktsäkerhet

Det blir alltmer uppmärksammat i bygg- och samhällsbyggnadssektorn att de klimatförändringar som är att vänta kommer att påverka våra byggnader, infrastrukturer och samhällsviktiga funktioner. Sektorn måste redan nu planera och bygga för ett framtida ändrat klimat för att förhindra att skador uppstår. 

Läs mer
2017-04-28

Byggarbetsplatsens teknikhandbok i ny upplaga

Byggarbetsplatsens teknikhandbok behandlar vanligt förekommande arbeten vid byggande av bostäder och lokaler. Den nya och uppdaterade utgåvan finns nu att beställa.

Läs mer
2017-01-26

SME-företag positiva till totalentreprenad

Samtidigt som totalentreprenaden fortsatt pekas ut som en entreprenadform som kan öka effektiviteten och innovation på anläggningsmarknaden, uppstår nya förutsättningar för små- och medelstora företag att förhålla sig till – inte minst när det gäller att hantera ekonomiska risker, visar en ny rapport från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
skriv ut

KONTAKT


Samordningsansvarig FoU inom Sveriges Byggindustrier: 
Pär Åhman


teknikhandb.PNG

Byggarbetsplatsens teknikhandbok 
Beställ och provläs
Informationsblad


Publikationer
Forskning och utveckling

E-TIDNINGAR


Lufttäthetens lov 1
Lufttäthetens lov 2
Stoppa tjuvenopenBIM

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER