Forskning & Utveckling

Forskning & Utveckling

Målet med Sveriges Byggindustriers FoU-verksamhet är att hantera FoU-frågor och presentera resultaten på ett sätt som direkt och indirekt gagnar medlemsföretagen. Verksamheten ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling och verka för att branschens anseende höjs. FoU-verksamheten ska också understödja annan verksamhet som drivs inom ramen för BI.

Verksamheten ska åstadkomma resultat som medlemsföretagen kan omsätta i praktisk tillämpning. Formen är utvecklingsprojekt inom angelägna områden med bred förankring och branschnytta. Resultaten från projekten kommer alla medlemmar i BI till del, bl.a. via konferenser, seminarier, mässor, rapporter, informationsblad, artiklar i facktidningar, information på hemsidan osv.

BI satsar på ett regionalt FoU-samarbete i form av regionala utskott över hela landet; FoU-Syd, FoU-Väst, FoU-Mellan och FoU-Nord i nära samverkan med medlemsföretag och andra aktörer inom byggsektorn, högskolor etc.

Nyheter
2017-04-28

Byggarbetsplatsens teknikhandbok i ny upplaga

Byggarbetsplatsens teknikhandbok behandlar vanligt förekommande arbeten vid byggande av bostäder och lokaler. Den nya och uppdaterade utgåvan finns nu att beställa.

Läs mer
2017-01-26

SME-företag positiva till totalentreprenad

Samtidigt som totalentreprenaden fortsatt pekas ut som en entreprenadform som kan öka effektiviteten och innovation på anläggningsmarknaden, uppstår nya förutsättningar för små- och medelstora företag att förhålla sig till – inte minst när det gäller att hantera ekonomiska risker, visar en ny rapport från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2016-11-28

Tummen upp för forskningspropositionen

Den forskningsproposition som i dag presenterades av regeringen innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering och bostadspolitik nämns som viktiga områden.

Läs mer

KONTAKT


Samordningsansvarig FoU inom BI: 
Pär Åhman


teknikhandb.PNG

Byggarbetsplatsens teknikhandbok 
Beställ och provläs
Informationsblad


Publikationer
Forskning och utveckling

E-TIDNINGAR


Lufttäthetens lov 1
Lufttäthetens lov 2
Stoppa tjuven

POSTERopenBIM

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER