MENY Övriga sidor

 
Forum för attraktiv byggbransch

Forum för attraktiv byggbransch

FAKTA

Datum: 16 november 2017 07:30 till 09:00

Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Våra uppskattade frukostseminarier fortsätter och samverkan är ledordet. Detta ledarskapsseminarium genomför vi i samarbete med Galaxen Bygg och Riksförbundet Attention. Tema: Ledarskap – mångfald som medel. 

Det är högkonjunktur i byggbranschen, samtidigt är konkurrensen mellan företagen tuff och det råder brist på kompetent arbetskraft. Som platschef på en byggarbetsplats ställs stora krav på ekonomi, effektivitet, arbetsmiljö och säkerhet. En bra arbetsledare vet hur olika individer i gruppen fungerar och när gruppen presterar som bäst.

Personer med inlärningsproblem m.m. söker sig ofta till praktiska yrken, och byggsektorn är inget undantag. Detta kan ibland medföra missförstånd och problem som kan innebära risker, men också även stora möjligheter!

Vilka är dina kunskaper kring ADHD, Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)? Vad är myter och vad är fakta? Hur lyfter du dina anställda så att de når sin fulla potential? Hur skapar du bästa möjliga förutsättningar för att ditt företag ska få försprång i den rådande konjunkturen? Hur hanterar vi arbetsmiljörisker kopplat till personer med NPF?
Lasse Andersson, föreläsare och coach inom området neuropsykiatriska funktionshinder med fokus på ADHD och Aspergers syndrom, guidar oss och ger oss bästa möjliga vägledning för ett gott ledarskap.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

  • Kaffe
  • Sveriges Byggindustrier och Galaxen Bygg
  • Lasse Andersson
  • Riksförbundet Attention

Seminariet kostar 385 kr inkl. kaffe/te och smörgås. Moms tillkommer. 
Anmälan är bindande. OBS! Sista datum för anmälan är den 10 november.

Anmäl dig genom att klicka här

Frågor? Kontakta Christer Johansson, Sveriges Byggindustrier

VÄLKOMMEN!
Sveriges Byggindustrier och Galaxen Bygg


skriv ut
epost
skriv ut