MENY Övriga sidor

 
Forum för attraktiv byggbransch

Forum för attraktiv byggbransch Skellefteå

FAKTA

Datum: 21 mars 2018 07:00 till 09:00

Plats: Stadshotellet, Stationsgatan 8-10, Skellefteå

Våra uppskattade frukostseminarier fortsätter och samverkan är ledordet. Denna morgon genomför vi i samarbete med forskaren Hans Pettersson, enheten för yrkes- och miljömedicin Umeå Universitet samt NCC Building.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Under årets SÄKERHETSDAG den 27 april 2018 riktar vi åter igen uppmärksamheten mot säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen. I år fokuserar vi på RISKER MED HANDVERKTYG, som varje år leder till många allvarliga olyckor i branschen. Denna morgon förbereder vi oss inför säkerhetsdagen genom att belysa exempel på hur våra medlemmar använder dagen samt gå igenom underlag för att genomföra aktiviteter ute på byggarbetsplatserna.

PÅ AGENDAN
Vi serverar kaffe med smörgås från 07.00

07.30 – 09.00 

Hans Pettersson Yrkes och miljömedicin: 
Hur ska vi få ner vibrationsbelastningen bland de som arbetar med vibre-rande maskiner?

NCC om att hantera risker

Christer Johansson Sveriges Byggindustrier:
Vikten av samverkan för en bättre säkerhetskultur
Säkerhetsdagen 27 april 2018

Anmäl dig genom att klicka här och välj respektive ort.

OBS! Sista datum för anmälan är den 15 Mars

Anmälan är bindande. Vid utebliven medverkan debiteras en administrationsavgift på 300 kr.

VÄLKOMMEN!
Sveriges Byggindustrier

Eventuella frågor till: Christer Johansson  +46703296426


skriv ut
epost
skriv ut