Förtroendefullt samarbete i Örebro
AVTAL 2017 2017-02-06

Förtroendefullt samarbete i Örebro

Både Sveriges Byggindustrier och Byggnads har uttalade förhoppningar om att årets avtalsrörelse ska präglas av samförstånd. Det lokala partssamarbetet fungerar väl på många orter i landet. Till exempel i Örebro där antalet förhandlingsframställningar från Byggnads har minskat från ungefär 50 om året till 0!

Hur lyckades ni med detta?

annika_almeen.jpg– Tidigare ledde varje förhandlingsframställan från Byggnads till en omständlig och tidskrävande process för alla parter. Idag ringer ombudsmännen mig direkt om något verkar galet. Sedan kontaktar jag företaget och får deras bild av situationen. Oftast kan vi lösa det per telefon, annars träffar jag ombudsmännen och så pratar vi igenom ärendet. Ibland deltar även företagsrepresentanter och anställda som påverkas. Självklart har vi olika tolkningar emellanåt men vi försöker alltid hitta en lösning tillsammans, berättar Annika Almeen, lokalchef BI Örebro.

Vad har den här förändringen fått för effekter?

– Det är en smidigare process som gagnar alla inblandade parter, såväl Sveriges Byggindustrier och våra medlemsföretag som Byggnads och deras medlemmar. Förut tog det flera månader att behandla ett ärende, vilket exempelvis medförde att en anställd som skulle ha någon form av ekonomisk ersättning fick vänta länge. Nu kan han ha pengarna på kontot samma vecka. Samtidigt som företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet. Jag har blivit kontaktad av en facklig förtroendeman från en annan stad som tycker man borde jobba så här i hela landet.

Hur gör ni för att upprätthålla en god relation med Byggnads?

– För att det här systemet ska fungera är det väldigt viktigt att företagen förvaltar förtroendet och inte börjar slarva. I grund och botten handlar det om en ömsesidig vilja att vara ärliga och lita på varandra. Vi träffar och samarbetar med Byggnads i en rad olika forum, till exempel ett nätverk för offentlig upphandling, Galaxen Bygg och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Vi försöker även anordna en gemensam, lokal tematräff varje år. Vi har bland annat haft arbetsmiljö som tema och nästa gång ska vi prata om lärlingar. Det är viktigt att se och lära känna en annan sida av varandra, inte bara som motpart vid förhandlingsbordet.

Vad hoppas du att avtalsrörelsen resulterar i?

– Jag hoppas och tror på en lugnare avtalsrörelse än förra året. Det absolut viktigaste för mig är att kollektivavtalet gynnar företagen och dess medarbetare. Den målsättningen borde Sveriges Byggindustrier och Byggnads kunna enas kring, kollektivavtal får aldrig bli en konkurrensnackdel! Förhoppningsvis kan man hitta lösningar för att stärka kompetensförsörjningen som är en stor utmaning för hela byggbranschen, även här i Örebro där det råder brist på personal i alla led.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Vinjett_avtal17.png