E-nyhetsbrev_Smaforetagarinitiativet_170309.jpg
Disa Blomfeldt, Sveriges Byggindustrier (BI) Öst och Maria Andersson, Stockholms Byggmästareförening är ansvariga för Småföretagarinitiativet.
FOTO: THERESA WAN NG
BI Öst 2017-05-23

Första nätverksträffen med Småföretagarinitiativet

Av de cirka 900 medlemsföretagen i Byggmästareföreningen (BF) och Sveriges Byggindustrier (BI) Öst är närmare 85 procent småföretagare med 1–15 anställda. Som småföretagare kan det vara svårt att hinna med allt i vardagen och därför har BF och BI Öst startat Småföretagarinitiativet. Under ett frukostmöte den 19 maj hölls första nätverksträffen.

För mindre företag med lite tid kommer ett erfarenhetsutbyte väl till pass då de ofta sitter med liknande frågor. Diskussioner för förmiddagen var de tjänster och det material BF och BI erbjuder för att göra medlemsföretagen mer konkurrenskraftiga. Deltagarna fick veta mer om till exempel personalfrågor, entreprenadjuridik, kurser, blanketter och mallar samt mycket mer.

Disa Blomfeldt, BI Öst och Maria Andersson, BF, är ansvariga för nätverket och berättar:

- Tanken med detta initiativ är att hitta ett bättre sätt att möta småföretagarna utifrån deras faktiska förutsättningar. Vi vet att det är mycket svårare för småföretagen att hitta och avsätta tid för att ta del av det vår verksamhet erbjuder.

Under fredagsförmiddagen fick deltagarna veta mer om BF och BI Östs verksamheter och vilka forum som finns, frågor som drivs och vilka aktiviteter som medlemsföretagen kan ta del av. Stefan Nilsson från det BF9K-certifierade MOAB-gruppen berättade om hur hur certifieringssystemet ger dem en kvalitetsstämpel för att bli mer konkurrenskraftiga. Ordning och reda i företaget är också en del i att Stefan rekommenderar småföretag att certifiera sig.

Deltagarna var nöjda med den första nätverksträffen och efter en gruppdiskussion lyftes intressanta frågeställningar till kommande träffar.

skriv ut
epost
Share
skriv ut