Förslag på utstationeringsregler omöjliggör utländsk arbetskraft
Foto: Henry Cohen
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2015-06-01

Förslag på utstationeringsregler omöjliggör utländsk arbetskraft

Sveriges Byggindustrier är i sitt remissvar starkt kritiska mot de förslag kring nya utstationeringsregler som har presenterats i utredaren Anna Middelmans slutbetänkande. 

Om förslagen implementeras  skulle det medföra betydande negativa konsekvenser för framför allt byggbranschen, men även samhället i stort. Sveriges Byggindustrier menar att det föreslagna strikta solidaransvaret kommer att medföra både ökade risker och administrativa kostnader för företag i byggbranschen. 

- Förslaget om ett så kallat strikt solidariskt ansvar för andras löner innebär inte någon effektiv lösning på de problem som finns i byggbranschen. Lönedumpning och ojusta villkor finns i den oreglerade delen av arbetsmarknaden som man ändå inte kommer åt på detta sätt. De som däremot kan gynnas av förslaget är oseriösa aktörer vilket innebär ökad brottslighet och osund konkurrens, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier

Sedan tidigare har Sveriges Byggindustrier betonat att om regeringen skulle välja att införa utredningens förslag innebär det i praktiken att man avskaffar den svenska modellen.

- Frågan om strikt solidaransvar i byggbranschen är något som arbetsmarknadsparterna redan har kommit överens och tecknat kollektivavtal om. Att dessutom införa detta via lagstiftning omkullkastar den svenska modellen där parterna enas om villkoren på arbetsmarknaden, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier

Det var den 31 mars som regeringens utredare Anna Middelman presenterade slutbetänkandet i utredningen om nya utstationeringsregler (tillämpningsdirektivet till utstationeringslagen). I utredningen föreslås lagstiftning om strikt solidariskt entreprenörsansvar i byggbranschen.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Mats Åkerlind, förhandlingschef