Forskning & Utveckling

2017-05-09

Ny rapport: Bygga för ett framtida ändrat klimat – fokus fuktsäkerhet

Det blir alltmer uppmärksammat i bygg- och samhällsbyggnadssektorn att de klimatförändringar som är att vänta kommer att påverka våra byggnader, infrastrukturer och samhällsviktiga funktioner. Sektorn måste redan nu planera och bygga för ett framtida ändrat klimat för att förhindra att skador uppstår. 

Läs mer
2017-04-28

Byggarbetsplatsens teknikhandbok i ny upplaga

Byggarbetsplatsens teknikhandbok behandlar vanligt förekommande arbeten vid byggande av bostäder och lokaler. Den nya och uppdaterade utgåvan finns nu att beställa.

Läs mer
2017-01-26

SME-företag positiva till totalentreprenad

Samtidigt som totalentreprenaden fortsatt pekas ut som en entreprenadform som kan öka effektiviteten och innovation på anläggningsmarknaden, uppstår nya förutsättningar för små- och medelstora företag att förhålla sig till – inte minst när det gäller att hantera ekonomiska risker, visar en ny rapport från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER