Forskning & Utveckling

2018-04-24

Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen

Marielle Juhlin, vd på konsultbolaget Policy impact, har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier tagit fram en fallstudie om digitala lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen. 

Läs mer
2017-05-09

Ny rapport: Bygga för ett framtida ändrat klimat – fokus fuktsäkerhet

Det blir alltmer uppmärksammat i bygg- och samhällsbyggnadssektorn att de klimatförändringar som är att vänta kommer att påverka våra byggnader, infrastrukturer och samhällsviktiga funktioner. Sektorn måste redan nu planera och bygga för ett framtida ändrat klimat för att förhindra att skador uppstår. 

Läs mer
2017-04-28

Byggarbetsplatsens teknikhandbok i ny upplaga

Byggarbetsplatsens teknikhandbok behandlar vanligt förekommande arbeten vid byggande av bostäder och lokaler. Den nya och uppdaterade utgåvan finns nu att beställa.

Läs mer

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER