AVTAL 2016 2016-03-02

Förlegat byggavtal skapar onödiga konflikter

Antalet tvister som förs till centrala förhandlingar är betydligt högre i byggsektorn än i någon annan bransch, visar en ny kartläggning. Byggavtalets konstruktion leder till många onödiga konflikter och gör att många arbetsgivare väljer att ställa sig utanför kollektivavtalen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, till Arbetsmarknadsnytt.

Mats Åkerlind

Tvister som arbetsgivare och fack inte kan lösa på lokal nivå kan föras vidare till central förhandling, det vill säga tvistefrågan får lösas i förhandlingar mellan de centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Byggbranschen sticker ut, centrala förhandlingar inom byggsektorn är betydligt vanligare än i andra sektorer, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

– Byggavtalets konstruktion leder till många onödiga konflikter som påverkar våra svenska företags konkurrenskraft både internationellt och nationellt, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Under åren 2010 till 2014 genomfördes i snitt 348 centrala förhandlingar per år och 100 000 anställda mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier. Snittet i branschen är markant högre än i övriga sektorer.

De många konflikterna leder till ständiga missnöjesyttringar i form av produktionsstörningar och kvalitetsbrister och leder till att arbetsgivare inom byggsektorn drar sig från att ansluta sig till kollektivavtal, enligt Mats Åkerlind som menar att Byggavtalet måste moderniseras.

– Avtalet är normerat och stelbent med många regler som ska följas till punkt och pricka. Att avtalet är normerat innebär att avtalet vare sig får under- eller överstigas eller avtalas bort lokalt, vilket många företag har svårt att hantera och förstå, säger han till Svenskt Näringslivs hemsida.

Inte minst är det ett problem att medlemsföretag inte har en möjlighet att komma överens med medarbetarna om vilken lönemodell som lämpar sig bäst, anser Mats Åkerlind och efterfrågar förändringar.

Häromveckan växlade Sveriges Byggindustrier och Byggnads krav inför avtalsrörelsen. Sveriges Byggindustrier kräver bland annat slopade ackord, fryst grundlön och en ny tidsbegränsad anställningsform för enklare arbetsuppgifter.

Byggnads å sin sida vill ha en låglönesatsning, fler lärlingsplatser och att Byggnadsindustrins Yrkesnämnd används för att underlätta etableringen av nyanlända. I lönefrågan har Byggnads krävt 3,2 procent på ett år, medan Sveriges Byggindustrier vill ha löneökningar i nivå med industrins märke.

Läs originalartikeln hos Arbetsmarknadsnytt

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png