Skatter & Redovisning

Skatter & Redovisning

I byggföretagens verksamhet finns en särskild ekonomi- och skatteproblematik inbyggd. Den kretsar kring redovisningen och beskattningen av själva entreprenadverksamheten samt ett fastighetsinnehav med kopplingar till entreprenadverksamheten. Hit hör t.ex. värdering av pågående arbeten, momsreglerna för entreprenadverksamhet och uthyrning av lokaler samt successiv vinstavräkning.

Sveriges Byggindustrier verkar för redovisningsnormer och finansiell information som skapar förtroende för branschen och för ett skattesystem som främjar företagandet i branschen. Vi tar initiativ till förslag om ny lagstiftning, bevakar pågående utredningar och sammanfattar synpunkter i frågor som har särskild bäring på branschens skatte- och redovisningsproblematik.

Viktig är också vår medlemskontakt. Hjälp och rådgivning samt uppdrag som biträde i skatteärenden eller redovisningsfrågor är åtaganden vi utför åt våra medlemsföretag.

Byggföretagens skattefrågor

Inkomstskatt för fysiska och juridiska personer, arbetsgivaravgifter, moms m.m. är exempel på skatter som berör våra medlemsföretag. Sveriges Byggindustrier arbetar kontinuerligt med skattefrågor för branschen. I arbetet ingår service till medlemsföretagen, opinionsbildning i skattefrågor samt bevakning av branschens intressen inom lagstiftning.

Vad är 3:12-regler?

3:12-reglerna, eller den så kallade ”entreprenörsskatten”,  rör beskattning av fåmansbolag. Finansminister Magdalena Anderssons (S) vill bland annat höja skatten från 20 till 25 procent på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet (juni 2017). Sveriges Byggindustrier menar att detta påverkar fåmansbolagen i byggbranschen negativt.

En sund byggbransch

Ett av våra högst prioriterade projekt har rubriken "En sund byggbransch". Mer information om Individuell skattedeklaration, Skattestatus på Internet  m.fl. delprojekt finns att läsa här.

Nyheter
2018-01-19

Ansök om ROT-utbetalning senast 31 januari

Du som utfört rotjobb för kunder under 2017, och där kunden betalt före årsskiftet, måste begära utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari 2018.

Läs mer
2018-01-03

Har du koll på de nya lagarna och reglerna 2018?

2018 träder flera lagar och regler i kraft som både kommer att påverka dig som företagare och bygg- och anläggningsbranschen i stort. Vi sammanfattar... 

Läs mer
2017-08-31

Skatteverket på turné inför lagändring

Under hösten 2017 gör Skatteverket en riksomfattande turné för att möta dig som berörs av den nya lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå. Lagen har kommit till i syfte att stärka den sunda konkurrensen på byggarbetsmarknaden.

Läs mer
skriv ut

MER INFORMATION


Publikationer

KONTAKT


Sofie Wilhelmsson, skatteexpert
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER