Kompetensutveckling

Entreprenörsskolan

BI_EntreprSkolan.jpgEntreprenörsskolan utbildar och utvecklar

Medarbetarnas samlade kompetens påverkar i allt högre grad företagets konkurrenskraft och förmåga till hög och god lönsamhet. Entreprenörsskolan, Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet, erbjuder ett stort antal utbildningar som kan öka dina medarbetares kunskaper och kompetens. Vår strävan är att tillhandahålla aktuella och framtidsinriktade utbildningar med hög kvalitet, både för yrkesarbetare och tjänstemän. För det företag som har speciella önskemål kan vi skräddarsy utbildningar – dessa kan med fördel genomföras företagsinternt. 

Utbildningsplanering - Analys och rådgivning

För att kunna utföra arbetsuppgifter bra och effektivt och samtidigt utvecklas behövs en kontinuerlig kompetensutveckling som utformas efter företagets behov och individens ambitioner. Företaget bör försäkra sig om att medarbetarna har den kompetens och kunskap som arbetsuppgifterna kräver. Detta görs lämpligen genom att upprätta kompetenskrav och utbildningsplaner, dels generella för hela företaget, dels för enskilda befattningar. I den förstnämnda ryms utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt företagsinterna utbildningar som t.ex. berör företagets arbetssätt och rutiner, affärsidé, image etc.

Ibland är det inte alldeles enkelt att se vilka kompetensbehov som finns inom företaget. Här kan vi vara er samtalspartner och via en analys ta fram en plan för vilka medarbetare som behöver ett kompetenslyft och vilka kurser de behöver. 

Läs mer om Entreprenörsskolan och aktuella kurser på Entreprenörsskolans hemsida


RBK - Rådet för byggkompetens

Rådet för ByggKompetens, RBK, är ett samarbetsorgan vars intressenter gemensamt verkar för en hög kompetensnivå i byggandet och bevakar att branschen har tillgång till adekvat och aktuell utbildning och kunskapsprövning. RBK kvalitetssäkrar utbildningar hos Entreprenörsskolan, Sveriges Byggindustriers kursverksamhet.

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong - kvalitetssäkrad fuktmätning
RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong är ett noggrant utarbetat kvalitetssystem där varje mätning utförs och dokumenteras på ett enhetligt och väldefinierat sätt. Läs mer

Nyheter Kompetensförsörjning
2018-10-04

Stöttande chefer är avgörande för yrkestävlarnas framgångar

Flera av de tävlande vittnar om samma sak. En bra och stöttande chef är en förutsättning för att kunna ta sig till Yrkes-EM.

Läs mer
2018-09-20

Byggindustrins tävlande laddar inför Yrkes-EM

Nu är det dags för Yrkes-EM i Budapest (26-28 september). Sveriges Byggindustrier är på plats tillsammans med andra aktörer i Construction Skills Sweden för att heja fram byggindustrins tävlande i Sveriges yrkeslandslag.

Läs mer
2018-04-26

Webbutbildningen nu på engelska och polska

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är tänkt att vara hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området och ett krav för att arbeta vid byggarbets­platser i Sverige. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut