Organisation

Sveriges Byggindustrier samordnar och driver såväl lokala som nationella bransch- och arbetsgivarfrågor genom 25 lokala kontor och ett nationellt kansli i Stockholm. 

Verksamheten vilar på tre ben; Arbetsmarknad, Näringspolitik och Medlemsservice.

skriv ut

MER INFORMATION

Organisationsschema

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER