Organisation

Sveriges Byggindustrier (BI) samordnar och driver såväl lokala som nationella bransch- och arbetsgivarfrågor genom 25 lokala kontor och ett nationellt kansli i Stockholm. Verkställande direktör är Ola Månsson.

Verksamheten vilar på tre ben; Arbetsmarknad, Näringspolitik och Medlemsservice.

 

MER INFORMATION

Organisationsschema

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER