Screw driver and nails from the carpenter
Sund konkurrens 2014-12-04

Förbättringar av kontrollen inom ROT-avdraget

Riksdagen fattade i dag beslut om förbättringar av ROT-avdragets fakturamodell. Från och med den 1 januari 2015 ställs utökade krav på dokumentation och kostnadsredovisning före utbetalning till näringsidkare. ROT-avdraget är ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete i konsumentsektorn och det är därför prioriterat att säkerställa att det används korrekt. 

Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan anser att dagens beslut kommer att göra det svårare att använda avdraget felaktigt.  

 Vi har länge påtalat ihåligheten i dokumentationen och utbetalningskontrollen, vilken innebär att kostnader för material allt för enkelt kan dribblas över till arbetskostnader. Vi har också varit kritiska till alternativet med ersättning via utbetalningsavi, då detta ökar tillgängligheten på  kontanter som kan användas för att betala svart arbetskraft, säger Peter Löfgren frånByggbranschen i samverkan .

-  Vinnare är de vita jobben och den sunda konkurrensen. Vi hade gärna sett ett förslag som innebär att en kopia på fakturan alltid ska bifogas utbetalningsdokumentationen, men dagens beslut är trots allt i rätt riktning, det ska vara lätt att göra rätt, avslutar Peter Löfgren.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Peter Löfgren, utvecklingschef