MENY Övriga sidor

 
gront.png

För en klimatneutral bygg- och anläggningssektor

FAKTA

Datum: 10 december 2018 12:00 till 17:00

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Solen, Stockholm

Färdplanen är överlämnad och nu drar vi igång arbetet för att implementera den genom hela värdekedjan. Skanska ansvarade för framtagandet av färdplanen och Sveriges Byggindustrier har tagit över ansvaret för samordningen. En workshop har genomförts med fokus på byggfrågorna. Nu bjuder vi in till en workshop där vi fokuserar på anläggningssektorns möjligheter för en klimatneutral utveckling. Färdplanen tar ett brett grepp och mycket kraft har lagts ned på att få med alla delar i processen för hur man ska lyckas skapa klimatneutralitet och konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

VÄLKOMMEN till en halvdags workshop där vi ska gå igenom målen i färdplanen och framförallt ska vi blicka framåt och se vilka frågeställningar som vi ska arbeta vidare med inom färdplansarbetet. Detta blir starten till arbetet att implementera färdplanen och tanken är att vi formar en grupp som tillsammans ska driva arbetet framåt – hoppas du vill vara med! Till mötet kommer det finnas en grund till en verksamhetsplan, återkommer också med en agenda till mötet.

Varmt välkommen till en kreativ workshop för att diskutera vägen mot en hållbar anläggningssektor!

Vill du göra en ny genomläsning av färdplanen så hittar du den här.

Anmälan till lars-johan.blom@sverigesbyggindustrier.se senast 6 december


skriv ut
epost
skriv ut
 

fardplanen.PNG