Ny Povelgrupp på gång i Gävle - Finansinspektionens amorteringskrav riskerar att minska bostadsbyggandet visar ny rapport - ctl00_cph1_imgMain
Foto: Henry Cohen
Bostäder & Infrastruktur 2015-04-20

Finansinspektionens amorteringskrav riskerar att minska bostadsbyggandet visar ny rapport

Sveriges Byggindustrier är kritiska till att ett tvingande amorteringskrav införs utan att först utvärdera vilka konsekvenser det ger för rörligheten på bostadsmarknaden och efterfrågan på nya bostäder. Det skriver Sveriges Byggindustrier i sitt remissvar med anledning av Finansinspektionens förslag om att införa nya föreskrifter om krav på amortering av bolån. 

En ny rapport som Sveriges Byggindustrier låtit göra visar nu att kravet kan komma att leda till att kapitalsvaga hushåll får det ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Därmed kan Finansinspektionens förslag bli ett hinder för regeringens mål om minst 250 000 nya bostäder till år 2020.

- Om amorteringskravet införs finns en stor risk att det drabbar bostadsbyggandet. Den här undersökningen visar att politikernas mål att kraftigt öka bostadsbyggandet och de statliga myndigheternas strävan efter att motverka hushållens möjligheter att finansiera sitt boende inte går ihop, säger Ola Månsson vd Sveriges Byggindustrier.

Undersökningsföretaget Evidens har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier tagit fram en rapport om effekterna av Finansinspektionens förslag till amorteringskrav. 2100 hushåll har besvarat frågor om bland annat deras bedömning av hur det förslagna amorteringskravet påverkar sannolikheten att genomföra köp av bostad.

Resultatet av enkätstudien visar att Finansinspektionens förslag med stor sannolikhet skapar ytterligare undanträngningseffekter på bostadsmarknaden. Kombinationen av bolånetak och amorteringskrav höjer tydligt trösklarna. 15 till 18 procent av hushållen i alla åldersgrupper anger att de troligen avstår från ett bostadsköp med Finansinspektionens förslag till amorteringskrav. Bland hushållen med lägre inkomster uppger ca 20 procent att amorteringskravet sannolikt utestänger dem från bostadsköp. 

Undersökningen visar även att amorteringskravet riskerar att medföra förvånansvärt stora effekter också för äldre hushåll och hushåll med större inkomster. Kombinationen av låg fastighetsskatt, hög reavinstskatt och nya amorteringskrav också för hushåll med lägre belåningsgrader spär på de inlåsningseffekter som redan ges av utformningen av bostadsbeskattningen i skattesystemet. 

- För hushåll som redan står utanför bostadsmarknaden riskerar amorteringskravet att försvåra deras bostadssituation ytterligare. Om incitamenten att flytta minskar, minskar också efterfrågan på nyproducerade bostäder. Om flyttkedjorna inte uppstår drabbar det framför allt de som redan idag står utanför bostadsmarknaden – det unga paret som söker sitt första boende, eller studenten som flyttar till en ny stad. Det här kan knappast vara politikernas vilja, säger Ola Månsson. 

Undersökningen gjordes under mars och april 2015. Primärt har hushåll i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna besvarat enkäten.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd