Finansinspektionen sänker byggandet
Bostäder & Infrastruktur

Finansinspektionen sänker byggandet

Finansinspektionen lämnar över förslaget på skärpta amorteringskrav till regeringen. Sveriges Byggindustrier menar att den föreslagna skuldkvotsbromsen gör det svårare för hushållen att efterfråga nya bostäder.

- Trösklarna in till bostadsmarknaden blir högre. De som drabbas är framför allt unga och kapitalsvaga, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

Bostadsmarknaden håller redan på att kylas av. Att i det läget införa ytterligare kreditrestriktioner utan att ha gjort en bred konsekvensanalys är oansvarigt.

- Det behövs reformer som förbättrar rörligheten på bostadsmarknaden. Det, i kombination med utbyggd infrastruktur, ökar förutsättningarna för vidgade arbetsmarknadsregioner. Skärpta amorteringskrav går i motsatt riktning. Marknaden blir ännu trögare än vad den är i dag, säger Fredrik Isaksson.

Enligt Sveriges Byggindustrier är skärpta amorteringskrav bara ett av flera aktuella regelförslag som riskerar att sänka byggandet. För företagssektorn föreslås förändrade regler för ränteavdrag och så kallade paketeringsförsäljningar. Samtidigt kommer kapitaltäckningskraven att öka för svenska banker.

- Hur rimmar dessa effekter med de målsättningar som finns för att öka bostadsbyggandet och då framför allt bostäder för kapitalsvaga grupper? Vem inom politiken gör en helhetsbedömning kring effekterna av alla förändringar som föreslås? säger Fredrik Isaksson


skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filer

För ytterligare information: 
Kontakta Fredrik Isaksson,
0709-255867, fredrik.isaksson@ sverigesbyggindustrier.se

Prenumerera