Färdplan 2045

Kalendarium


26 november - Referensgruppsmöte nr 2 Hållbar Upphandling, Stockholm.

Tanken denna gång är att fokusera på modellen för hållbar upphandling. Vi kommer vi i första hand fokusera på hur arbetsprocessen för hållbar upphandling borde se ut och arbetar nu med att definiera och forma detta.

Ansvarig i färdplansgruppen är Marianne Hedberg.


28 november - Så ska vi lyckas bygga hållbart i Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

Sveriges Byggindustrier i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län bjuder i samarbete med föreningen Goda Hus in till en inspirerande dag om hur vi alla kan bidra till ett hållbart byggande. Dagen började med inspirationsföreläsningar gällande resurs- och avfallshantering, färdplan 2045s projekt angående upphandling och mätning av utsläpp. Vi får höra om nya träbyggnadsstrategin från Växjö kommun, om energieffektivisering och samverkansentreprenader från landstinget i Kalmar. Växjöbostäder och Ronnebyhus berättar om framtida hållbara renoveringar och dagen avslutas med en kreativ workshop om hållbarhet i framtida arbete.

Kosta_2.png

skriv ut