Färdplan 2045

Kalendarium

Välkommen tillbaka till en spännande sensommar och höst!26 september - referensgrupp Hållbar Upphandling, Stockholm.

Som ett resultat av Färdplan 2045 workshops börjar nu arbetet med att få till stånd hållbar upphandling. Startmötet sker i Stockholm och ett femtiotal representanter från byggandets hela värdekedja har anmält intresse att delta.

Ansvarig i färdplansgruppen är Marianne Hedberg.


SAVE THE DATE - 8 oktober - Stormöte för er som skrivit på Färdplan 2045. Tema: grön finansiering.

Arbetsgruppen för färdplanarbetet kommer att skicka ut en inbjudan till dig som skrivit på färdplan 2045. Våra stormöten innehåller alltid intressanta inspirerande föredrag, denna gång på temat grön finansiering, samt aktuell information om de aktiviteter som pågår. Denna gång får du veta mer om Upphandlingsprojektet och Mätprojektet som pågår. Dagen kommer att kunna följas via länk.


Banner-Passivhuskonferens-2019-liggande.png


24-25 oktober - passivhus- och hållbarhetskonferens, Laholm.

Ur programmet: "Bland gästerna finns professor Thomas Sterner från Göteborgs Universitet, Birgitta Govén från Sveriges Byggindustrier, professor Wolfgang Feist som grundade Passivhusinstitutet Darmstadt, Margareta Wilhelmsson frånSveriges Arkitekter, hållbarhetsexpert Karl-Erik Grevendahl och författaren Catarina Rolfsdotter-Jansson."   


5 november - BeSmådagen 2019, Träcentrum, Nässjö.

Detta seminarium riktar sig brett till alla som påverkar energianvändningen i småhus och redovisar resultat från BeSmåas arbete. Dagen ger en plattform för diskussioner och nätverkande mellan producenter, leverantörer, beställare, rådgivare, beslutsfattare och experter. Birgitta Govén, Sveriges Byggindustriers energiexpert pratar om Färdplan för fossilfri konkurrenskraft.


6 november - Uppsala ligger i framkant, kom och lyssna på alla goda exempel!

Sveriges Byggindustrier i Uppland tillsammans med Uppsalahem bjuder in till en inspirerande dag om en hållbar byggsektor. Vi får höra mer om bland annat LEED-platiumcertifierade Hobben i Science Park, Uppsala Klimatprotokoll, vår unika byggnad Juvelen och slutsatser kring livscykelanalysen av nya Brillinge. Färsk info angående de uppdaterade riktlinjerna för resurs- och avfallshantering kommer att delges. I färdplan 2045-arbetet pågår intressanda projekt om upphandling och mätning av utsläpp som kommer att presenteras. Dagen avslutas med ett intressant studiebesök.

UH-ligg.jpg28 november - Så ska vi lyckas bygga hållbart i Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

Sveriges Byggindustrier i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län bjuder i samarbete med föreningen Goda Hus in till en inspirerande dag om hur vi alla kan bidra till ett hållbart byggande. Dagen började med inspirationsföreläsningar gällande resurs- och avfallshantering, färdplan 2045s projekt angående upphandling och mätning av utsläpp. Vi får höra om nya träbyggnadsstrategin från Växjö kommun, om energieffektivisering och samverkansentreprenader från landstinget i Kalmar. Växjöbostäder och Ronnebyhus berättar om framtida hållbara renoveringar och dagen avslutas med en kreativ workshop om hållbarhet i framtida arbete.

skriv ut