Färdplan 2045

Kalendarium

Ha en riktigt fin sommar så ses vi i höst!

 


 konferens_larare_i_byggproduktion_t_hemsidsan_Fardplan_2045.png

20 augusti - konferens för lärare i byggproduktion, Lidingö                                   Tema Hållbar byggproduktion

Med utgångspunkt i ett hållbart perspektiv - ekologi, ekonomi, klimat och socialt samt cirkularitet -  belyser konferensen hur byggproduktionen påverkas redan idag. Miljöexpert Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier, presenterar begreppet hållbarhet samt Färdplan 2045 för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.


SAVE THE DATE - 8 oktober - Stormöte för er som skrivit på Färdplan 2045

Arbetsgruppen för färdplanarbetet kommer i mitten av augusti att skicka ut en inbjudan till dig som skrivit på färdplan 2045. Våra stormöten innehåller alltid intressanta inspirerande föredrag och aktuell information om de aktiviteter som pågår. Denna gång får du veta mer om Upphandlingsprojektet och Mätprojektet som pågår. Du kommer denna gång att kunna följa dagen via länk.


Banner-Passivhuskonferens-2019-liggande.png

24-25 oktober - passivhus- och hållbarhetskonferens, Laholm

Ur programmet: "Bland gästerna finns professor Thomas Sterner från Göteborgs Universitet, Birgitta Govén från Sveriges Byggindustrier, professor Wolfgang Feist som grundade Passivhusinstitutet Darmstadt, Margareta Wilhelmsson från  Sveriges Arkitekter, hållbarhetsexpert Karl-Erik Grevendahl och författaren Catarina Rolfsdotter-Jansson."


6 november - Uppsala ligger i framkant, kom och lyssna på alla goda exempel!

Sveriges Byggindustrier i Uppland tillsammans med Uppsalahem bjuder in till en inspirerande dag om en hållbar byggsektor. Vi får höra mer om bland annat LEED-platiumcertifierade Hobben i Science Park, Uppsala Klimatprotokoll, vår unika byggnad Juvelen och slutsatser kring livscykelanalysen av nya Brillinge. Färsk info angående de uppdaterade riktlinjerna för resurs- och avfallshantering kommer att delges. I färdplan 2045-arbetet pågår intressanda projekt om upphandling och mätning av utsläpp som kommer att presenteras. Dagen avslutas med ett intressant studiebesök.

UH-ligg.jpg


28 november - Så ska vi lyckas bygga hållbart i Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

Sveriges Byggindustrier i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län bjuder i samarbete med föreningen Goda Hus in till en inspirerande dag om hur vi alla kan bidra till ett hållbart byggande. Dagen började med inspirationsföreläsningar gällande resurs- och avfallshantering, färdplan 2045s projekt angående upphandling och mätning av utsläpp. Vi får höra om nya träbyggnadsstrategin från Växjö kommun, om energieffektivisering och samverkansentreprenader från landstinget i Kalmar. Växjöbostäder och Ronnebyhus berättar om framtida hållbara renoveringar och dagen avslutas med en kreativ workshop om hållbarhet i framtida arbete.skriv ut