Färdplan för en klimatneutral byggsektor
Energi & Miljö 2017-12-27

Färdplan för en klimatneutral byggsektor

Inom initiativet Fossilfritt Sverige har byggsektorn kört igång arbetet att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig värdekedja i byggsektorn till 2045. 

Arbetet initierades av Skanska och målet är att samla alla i byggsektorns värdekedja kring en gemensam färdplan som ska tydliggöra hur byggsektorns olika aktörer, politiker och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige.

Färdplanen ska presenteras i Rosenbad i mars/april 2018. Målsättningen är att göra den samlade kunskapen om byggsektorns klimatpåverkan tillgänglig samt skapa en gemensam syn på en framtida klimatneutral och konkurrenskraftig värdekedja i byggsektorn. Färdplanen kommer att innehålla ett antal uppmaningar och förslag till berörda aktörer, politiker och beslutsfattare för att vi ska kunna möjliggöra en klimatomställning inom byggsektorn.

skriv ut
epost
Share
skriv ut