Forskning & Utveckling 2018-04-24

Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen

Marielle Juhlin, vd på konsultbolaget Policy impact, har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier tagit fram en fallstudie om digitala lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen. 

Fallstudierna visar att innovationerna skapat såväl företags- som samhällsekonomiska värden.

På företagsnivå har effektiviteten förbättrats. Hos kunder och användare har man bland annat kunnat minska resurs- och materialanvändningen. Fallstudierna visar också att innovation inte är förbehållet de stora företagen. Alla kan skapa positiva effekter för det egna företaget.

Våga utmana dig själv och dina arbetssätt med digitala medel!

Hämta rapporten här

faktisk_innovation.png

skriv ut
epost
Share
skriv ut