Fakta - Statistik

Fakta - Statistik

Byggindustrin har omsatt över 500 miljarder kronor per år de senaste åren och värdet på fastighetsbeståndet i Sverige kan uppskattas till drygt 6 000 miljarder kronor. Till detta ska läggas värdet av infrastruktur som vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygplatser m.m. Tillsammans utgör den byggda miljön ungefär hälften av nationalförmögenheten.

År 2012 sysselsatte byggindustrin 312 000 personer och bygginvesteringarna uppgick till 309 miljarder kronor, vilket motsvarade 9 procent av BNP. 

Sveriges Byggindustrier använder Statistiska Centralbyrån (SCB) som källa för  grundläggande branschstatistik avgränsad till bygg- och anläggningsföretag enligt näringsgrenskod SNI 41-43. 

Frågor besvaras av Anna Broman

Våra definitioner

Nyheter
2016-01-20

Fakta om byggandet 2015

En väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad är av väsentlig betydelse för Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd. Den tillhandahåller de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion samt samhällsservice.

Läs mer
2015-09-08

30 största byggföretagen 2014

Sveriges Byggindustrier sammanställer varje år en lista över de 30 största byggföretagen räknat efter nettoomsättning och antalet anställda i Sverige. För sjätte året i rad toppar PEAB listan över Sveriges största byggbolag sett till omsättningen inom den svenska verksamheten. 

Läs mer
2014-09-24

30 största byggföretagen 2013

För femte året i rad toppar PEAB listan över Sveriges största byggbolag sett till omsättningen inom den svenska verksamheten.

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER