Fakta om utrikes födda i byggindustrin
Foto: Jonas Gerdle
Fakta - Statistik 2017-07-25

Fakta om utrikes födda i byggbranschen

Inom byggindustrin är andelen utrikes födda lägre än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. Till största delen kommer de utrikes födda i byggindustrin från europeiska länder. 

I små företag med färre än 50 anställda utgör utrikes födda 12,7 procent av de förvärvsarbetande, att jämföras med 8,6 procent i de större företagen.

Andelen utrikes födda som är folkbokförda i Sverige har ökat stadigt under 2000-talet, framför allt från 2005 och framåt. År 2016 utgjorde utrikes födda personer 22 procent av Sveriges befolkning i åldern 15-64 år. Bland förvärvsarbetande som är utrikes födda i åldersgruppen var det 16 procent enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik.

Läs vårt faktablad om utrikes födda i byggbranschen

skriv ut
epost
Share
skriv ut