Bjorn_Samuelson_expert_BI_Arbetsmiljo_Webb.jpg
Björn Samuelson, expert Hälsa och säkerhet Sveriges Byggindustrier
Arbetsmiljö & Hälsa 2015-11-30

Få dödsolyckor under 2015

Förra året minskade olycksfrekvensen i byggbranschen med tio procent, enligt en sammanställning från BCA, Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd. Och i år verkar dödsolyckorna bli rekordfå. 

– Hittills i år har vi haft extremt få dödsolyckor. Inklusive sidobranscherna är det inte mer än tre stycken än så länge, det är väldigt positivt, säger Björn Samuelson, expert Hälsa och säkerhet Sveriges Byggindustrier, till tidningen Byggindustrin.. 

Sveriges Byggindustrier startade 2012 det femåriga projektet ”En säker arbetsplats” som inbegriper riksomfattande satsningar på information, utbildning och rådgivning.

- Det verkar som om våra satsningar och företagens stora engagemang redan har gjort avtryck i statistiken och det är väldigt glädjande. Det råder ingen tvekan om att ökad kunskap lyfter säkerhetstänkandet till nya nivåer, kommenterar Björn Samuelson. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer

KONTAKT

Björn Samuelson, expert Hälsa och säkerhet