EU:s sociala pelare ska inte slå mot den svenska modellen
Foto: Max Nykvist
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2017-04-27

EU:s sociala pelare ska inte slå mot den svenska modellen

EU-kommissionen har nu presenterat pelaren för sociala rättigheter. Sveriges Byggindustrier har deltagit i det öppna samrådet som har föregått kommissionens förslag, som vi nu närmare kommer att analysera.

I vårt samrådssvar har vi framhållit att den sociala pelaren måste bygga på full respekt för nationell kompetens och subsidiaritet. EU:s medlemsländer har alla olika system och lösningar på arbetsmarknaden. Vad vi inte behöver är europeiska minimilöner och nya EU-direktiv med allehanda sociala rättigheter. Det skulle slå mot den svenska modellen. Istället kan vi mer strukturerat hämta inspiration från framgångsrika reformer i andra medlemsländer.

- Vi förhandlar kollektivavtal som omfattar löneökningar och ett brett utbud av rättigheter och förmåner. Krav på minimilöner, ny lagstiftning och nya sociala rättigheter på EU-nivå hotar inte bara vår arbetsmarknadsmodell. Jag tror också att det är negativt för allmänhetens uppfattning om EU som helhet, säger Sveriges Byggindustriers tillförordnade vd Mats Åkerlind.​​

skriv ut
epost
Share
skriv ut