Ett viktigt steg mot 0-visionen för olyckor i bygg- och anläggningsbranschen
Arbetsmiljö & Hälsa 2017-02-28

Ett viktigt steg mot 0-visionen för olyckor i bygg- och anläggningsbranschen

Projektet ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” avslutades vid årsskiftet. Arbetet och resultatet utgör ett viktigt steg för att vi ska närma oss visionen om 0 allvarliga arbetsolyckor. 

Överenskommelsen ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” presenterades och undertecknades på Anläggningsdagen 2014.  Avsiktsförklaringen med tillhörande handlingsplan, som omfattar 16 aktiviteter, formades ur det stora underlag som samlades in vid Arbetsmiljöforum och Stand down, två stora arrangemang som genomfördes under Trafikverkets säkerhetsår 2013-2014.

– Arbetsmiljön i bygg- och anläggningsbranschen förbättras inte av enstaka ”kioskvältare”, säger projektledaren Estelle Hageland på Trafikverket. För att åstadkomma långsiktiga förändringar och tydliga effekter behövs ett enträget och kontinuerligt arbete. Vi har nu tagit ett viktigt steg för att närma oss 0-visionen.

Tillsammans ska vi klara det

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är viktiga frågor för alla som jobbar i bygg- och anläggningsbranschen. Arbetsgivaransvaret är alltid grunden för allas planering av en säker byggarbetsplats. En stor framgångsfaktor för arbetsmiljön i branschen är ett väl samordnat arbete genom alla skeden. Byggherren, projekterande leverantörer och entreprenörer är tillsammans ansvariga för säkra arbetsplatser vid byggande, drift och underhåll. Arbetsmiljölagstiftningen pekar på skyldigheter för dessa aktörer.

- En slutrapport har tagits fram som summerar bakgrund, arbete och resultat för projektet. På Sveriges Byggindustriers, Trafikverkets och STD-företagens hemsidor finns resultatsammanfattningar för respektive aktiviteter som organisationerna haft huvudansvaret för att driva. För några av områdena behöver resultatet tas om hand och följas av ett fortsatt, kontinuerligt och långsiktigt arbete både inom respektive organisation och inom ramen för branschsamarbeten framöver.

Fokus på säkerhetskulturhöjande aktiviteter

Stort fokus i arbetet har lagts på säkerhetskulturhöjande aktiviteter som till exempel Stand down och en introduktionsfilm som bland annat visar på samordning och stora risker i arbetsmiljön. Att samtliga aktörer känner till och tar sitt ansvar är en förutsättning för en god arbetsmiljö vid våra arbetsplatser.

Ett nollvisionsarbete har inte något slut, det här är bara början. Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch.

Projektet har drivits i samarbete mellan Trafikverket, Sveriges Byggindustrier  och Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen). Syftet med projektet har varit att tillsammans ta ett avgörande steg framåt med sikte mot visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor.

Har du frågor om projektet, kontakta gärna Lars Redtzer, ansvarig Infrastruktur, Sveriges Byggindustrier.

Läs mer om projektet Noll olyckor

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer