Ny Povelgrupp på gång i Gävle - ”Ett tydligt ledarskap, god planering och bra kommunikation är nyckelfaktorer för ökad säkerhet - ctl00_cph1_imgMain
Säkerhet 2015-04-29

”Ett tydligt ledarskap, god planering och bra kommunikation är nyckelfaktorer för ökad säkerhet

Reflektionsdagen i på BI Syd inleddes på morgonen med en skyddsombudsträff hos medlemsföretaget Dynacon Construction AB i Växjö. 

Med på mötet var fyra av Dynacons fem skyddsombud samt företagets arbetsmiljöansvarige Kent Kristensen. Från BI deltog undertecknad och Kjell Karlsson, BI:s lokalchef i Växjö.

Det blev en intensiv förmiddag med en spännande och givande dialog kring företagets skyddsarbete och samverkan med skyddsombuden i frågor om allt från användning av skyddsutrustning, ställningar, maskiner och farliga lyft till hur man skapar en trivsam arbetsplats där alla känner sig delaktiga i säkerhetsarbetet. Återkommande nyckelfaktorer för att skapa trivsel och ett aktivt säkerhetstänk på en arbetsplats var ett tydligt och involverande ledarskap från platsledningens sida, en god planering av projektet i så tidigt skede som möjligt och en bra kommunikation och dialog mellan alla på arbetsplatsen. Vi pratade även mycket om vikten av att förstå och kunna möta nya utmaningar i branschen, inte minst nya yngre generationer av medarbetare som ofta ställer andra krav och behöver ett annat ledarskap än äldre kollegor.

Efter förmiddagens möte åkte vi alla vidare till Evedals värdshus i Växjö för ett större arbetsmiljömöte med representanter från fler företag, Byggnads, Seko, Galaxen och Arbetsmiljöverket. Syftet med mötet, som är återkommande, är att utbyta erfarenheter och sprida kunskap genom att deltagarna informerar varandra om och diskuterar aktuella arbetsmiljöfrågor, såväl positiva händelser och åtgärder som inträffade olycksfall och tillbud. Denna gång, på Reflektionsdagen, informerade Arbetsmiljöverket särskilt om den riktade tillsynsinsatsen mot bygg- och anläggningsbranschen för 2015-2017 som verket nu har påbörjat. Inom ramen för denna insats kommer Arbetsmiljöverket särskilt att inspektera mindre företag med färre än 50 anställda för att kontrollera företagens systematiska arbetsmiljöarbete och den faktiska riskhanteringen på deras arbetsplatser. Dessa inspektioner sammanfaller väl med de besök som Sveriges Byggindustrier, Seko och Byggnads redan löpande gör hos sina medlemmar för att informera och öka kunskaperna om arbetsmiljö och som vi fick höra mer om på mötet. 

Nu ser vi fram emot nästa Reflektionsdag och hoppas på samma engagemang och stora uppslutning! 

Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare BI Syd

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare BI Syd