Ett skuldkvotstak kostar mer än det smakar
Foto: Henry Cohen
Bostäder & Infrastruktur 2016-12-20

Ett skuldkvotstak kostar mer än det smakar

Unga och hushåll med lägre inkomster får svårare att köpa bostad om ett skuldkvotstak införs. Dessutom visar beräkningar att de samhälleliga vinsterna med skuldkvotstaket äts upp av lägre BNP och konsumtion. Detta konstateras i rapporten ”Argument för och emot ytterligare kreditrestriktioner” som analysföretaget Evidens skrivit.

– Det är viktigt med en bred analys av effekterna av ett eventuellt skuldkvotstak. Det finns en oro från politiskt håll, men de försiktighetsåtgärder som föreslås kommer att drabba unga som står utanför bostadsmarknaden, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Rapporten visar också att bostadsmarknaden verkar vara rimligt värderad. Sverige är ett land med utbrett bostadsägande och hushållen kan betala sina bostadslån vid en kris. Högt belånade hushåll utgör en liten del av alla hushåll, de är även de hushåll där övervägande delen har en god ekonomi.

– Vi ifrågasätter om det är rätt i detta läge med ytterligare kreditrestriktioner för hushållens belåning. Vi menar att bankerna har ansvaret att göra rätt bedömningar för säker utlåning, avslutar Ola Månsson.

Mer information

Läs hela rapporten, Argument för och emot ytterligare kreditrestriktioner

skriv ut
epost
Share
skriv ut