Ett år med personalliggare i byggbranschen:  Conny Svensson summerar och blickar framåt
Foto: Jonas Gerdle
En sund byggbransch 2017-01-12

Ett år med personalliggare i byggbranschen: Conny Svensson summerar och blickar framåt

Den 1 januari 2016 fick vi en ny lag om personalliggare i byggbranschen. Under året registrerades 42.230 byggarbetsplatser i Skatteverkets system och verket har hunnit kontrollera en fjärdedel av dem. 450 företag har ålagts kontrollavgifter. Under 2017 kommer Skatteverket att satsa på mer information till näringslivets övriga beställare (ej byggare), skärpning av kraven på avanmälan och fördjupad kontroll av företagens skatteredovisning.

– Sammantaget är vi nöjda med implementeringen. Det har varit ett år fyllt av olika frågeställningar, varav många av rättslig karaktär. Under första halvåret upptäckte vi många fel och brister i samband med kontrollbesöken, men nu börjar lagstiftningen sätta sig. Systemleverantörerna har löst en del tekniska problem och företagen har förbättrat sina rutiner på byggarbetsplatserna. Dessutom börjar våra handläggare bli mer hemtama i byggbranschen, berättar Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

– Medvetenheten om lagstiftningen är god bland professionella byggherrar och entreprenörer. Däremot finns det fortfarande ett stort informationsbehov hos vanliga näringsidkare som inte känner till att de också omfattas av lagstiftningen, exempelvis vid ombyggnad/renovering. Vi bemöts väldigt väl när vi är ute och gör kontroller och har en bra dialog med byggbranschen, vilket är en förutsättning för att det här ska fungera. Vi har ett gemensamt intresse av att få bort oseriösa aktörer från byggbranschen. Personalliggare är ett effektivt verktyg eftersom vi kan kontrollera företagen medan produktionen fortfarande pågår.

Vad händer under 2017?

– Vi kommer att ägna mer tid och resurser åt att hitta pågående byggen som inte bygganmälts i vårt system. En annan utmaning är att många missar att avanmäla sin byggarbetsplats, vilket minskar våra möjligheter att kontrollera att lagen följs. Därför ska det till exempel bli lättare att se status på sina olika byggarbetsplatser i vår e-tjänst, så att man inte glömmer att avanmäla. Om dessa problem fortsätter kan det bli aktuellt med en skärpning av lagen genom kontrollavgifter för den som inte avanmäler byggarbetsplatsen i tid.

– Hittills har vi fokuserat på att kontrollera själva personalliggaren och synas ute på byggena. Nu inleds en fördjupad kontroll med revision av företagens skatteredovisning. Vi kommer alltså att kontrollera vad som eventuellt döljer sig bakom personalliggaren. Detta arbete kommer att underlättas när lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå träder i kraft. Precis som byggbranschen vill vi också se en registreringsplikt för utländska företag som verkar i Sverige så att det blir en likvärdig kontroll, avslutar Conny Svensson.

Fakta

  • Under 2016 har 42.230 byggarbetsplatser registrerats i Skatteverkets system med anledning av lagen om personalliggare. Drygt 25.000 av dessa är fortfarande aktiva.
  • Skatteverket har hittills kontrollerat 11.500 företag under sina arbetsplatsbesök.
  • Sedan 1 juli 2016 har Skatteverket beslutat om cirka 450 kontrollavgifter samt ett antal ärenden som fortfarande är under övervägande. Den vanligaste orsaken är att personalen på arbetsplatsen inte varit registrerad i personalliggaren.
skriv ut
epost
Share
skriv ut

Conny-Svensson.jpgConny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER