Erfarenheter från de första fem månaderna med personalliggare
Sund konkurrens 2016-06-14

Erfarenheter från de första fem månaderna med personalliggare

Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, och Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, berättar om sina respektive erfarenheter från de första fem månaderna med lagen om personalliggare.

Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier

Vilka erfarenheter har du från de första fem månaderna med personalliggare i byggbranschen?

Peter_Lofgren_utvecklingschef_BI_Foretagsservice_Webb.jpg– Vi kan konstatera att det är en komplex situation, jämfört med andra branscher som har personalliggare. Detta på grund av byggbranschens karaktär och att elektroniska system behöver inkörningstid. Det innebär utmaningar för byggherrar och entreprenörer som ska tillämpa lagen samt för Skatteverket som ska kontrollera att den följs. Vi är fortfarande inne i en läroprocess och jag hoppas att Skatteverket fortsätter att tillämpa en mjuk linje mot alla de företag som försöker göra rätt. Däremot ska det självklart få konsekvenser om man medvetet struntar i lagen.

– Jag får relativt få klagomål från företagen, vilket bekräftar att de ser nyttan av lagstiftningen. Personalliggaren kommer att få verkligt "bett" när lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå är på plats. Förhoppningsvis sker detta i början av 2018.

Vilka råd vill du ge inför ett oannonserat kontrollbesök av Skatteverket? 

– Det krävs bättre information inom företagen och ute på arbetsplatserna om vad lagen innebär i praktiken. Ha en öppen och tydlig dialog kring de här frågorna så att alla vet vad som gäller. Jag rekommenderar byggherrar och entreprenörer att tänka efter innan man överlåter/påtar sig byggherrerollen enligt skatteförfarandelagen. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av en sådan överlåtelse.


Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket

ConnySvensson.jpgVilka erfarenheter har du från de första fem månaderna med personalliggare i byggbranschen?

– Under januari var det mycket förberedelser och utbildning. Kontrollerna kom igång i början av februari och vi inledde med föranmälda besök på byggarbetsplatser som var registrerade i vårt system. Från den 1 april har vi i huvudsak gjort oanmälda kontrollbesök samt letat efter pågående byggen som inte registrerats i vårt system. Vi påför inga kontrollavgifter under första halvåret 2016 men vi påpekar fel och brister och kommer att följa upp så dessa blir åtgärdade.

– Med facit i hand kan vi konstatera att det har funnits grund för avgift vid det stora flertalet av våra kontrollbesök. Det är framförallt två områden som sticker ut; dels verksamma personer som inte är registrerade i personalliggaren och dels svårigheter att få tillgång till personalliggaren. Det sistnämnda beror ofta på att kontaktpersonen som angivits i bygganmälan inte är tillgänglig eller inte känner till sin roll. Det har även förekommit viss teknisk problematik för Skatteverket att ta emot informationen men detta ska vara löst nu.

Vilka råd vill du ge inför ett oannonserat kontrollbesök av Skatteverket? 

– Ordna rutiner så att verksamma personer registrerar sig i personalliggaren och se till att den finns tillgänglig när Skatteverket kommer på besök. Vissa aktörer har sett vår mjuka linje som ett halvårs dispens och ligger därför efter i förberedelserna. Vi har inte för avsikt att förlänga den mjuka linjen utan kommer att börja ta ut kontrollavgifter vid halvårsskiftet som planerat. Vi har en god dialog med byggbranschen och får ett bra bemötande ute på arbetsplasterna, jag hoppas att det fortsätter framöver. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut