Entreprenörsskolan satsar på Trafikverkets kravkurser
Kompetensutveckling 2015-12-07

Entreprenörsskolan satsar på Trafikverkets kravkurser

Sveriges Byggindustrier erbjuder genom Entreprenörsskolan ett stort antal kurser och seminarier över hela landet. Kurserna kan även genomföras företagsinternt.

Om utbildningarna

Nu gör Entreprenörsskolan en stor satsning på Arbete på väg-utbildningar och erbjuder ett stort antal utbildningar runt om i landet. Utbildningarna i Trafikverkets kompetenskrav riktar sig till dem som arbetar på vägarbetsplatser.

Läs mer på Entreprenörskolans hemsida

skriv ut
epost
Share
skriv ut