Entreprenörsskolan: Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U)
Kompetensutveckling 2015-10-01

Entreprenörsskolan: Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U)

Målet med utbildningen är att vidareutveckla produktionsledarens roll i det dagliga arbetsmiljöarbetet på företagets arbetsställen. Kursen finns även i en engelsk version: Building work environment co-ordinator (BAS P/U).

Arbetsmiljö plus (+) ökar medvetandet om och ger insikt i vilket ansvar och vilka skyldigheter som åläggs dennes befattning och yrkesroll inom bygg- och anläggningsbranschen. Utbildningen ger verktyg för att bygga upp och underhålla en fungerande säkerhetskultur inom sitt ansvarsområde. Viktiga begrepp inom säkerhetskultur som tas upp under utbildningen är riskstyrning, förståelse och beteende.

Mer information och anmälan:

skriv ut
epost
Share
skriv ut