Entreprenadjuridik & Affärsavtal

2018-04-12

Hävt avtal kan inte kompenseras genom slutavräkning

MEAB hade beställt ett s.k. småhus med totalentreprenad av Anebyhus, men sedan inte ställt säkerhet i enlighet med avtalet. Detta gav Anebyhus rätt att häva avtalet, men inte att få ersättning genom slutavräkningsregeln i 6 kap. 11 § ABT 06. 

Läs mer
2018-04-10

Vem ska visa att ett anbud är onormalt lågt?

Vilken part som ska kunna visa att ett anbud är onormalt lågt tycks variera beroende på vem som gör gällande att så skulle vara fallet…

Läs mer
2018-04-05

Inte lämpligt tvinga entreprenör att arbeta eller betala vite om 200.000 kr

En fastighetsägare och en entreprenör ingick ett avtal om totalentreprenad som hänvisade till ABT 06 samt till vissa tilläggsvillkor. Enligt avtalet skulle entreprenören projektera och utföra ombyggnation av ett vindsutrymme så att detta omvandlades till fyra vindsvåningar. Arbetet påbörjades men avbröts i förtid sommaren 2017. Parterna är oense om hur och varför.

Läs mer
Arkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER