Entreprenadjuridik & Affärsavtal

2018-06-14

RÄCKE 07 har reviderats och blivit RÄCKE 18

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, reviderat det branschspecifika tillägget RÄCKE 07.

Läs mer
2018-05-07

Ny webbutbildning om Boverkets byggregler

Boverkets PBL Kompetens har tagit fram en webbutbildning med introduktion till reglerna i PBL, PBF och Boverkets byggregler. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör krav på byggnadsverk och regler för byggande. 

Läs mer
2018-04-26

Montering av takfönster var inte fackmässig

En entreprenör hade på uppdrag av ett par konsumenter monterat åtta takfönster. Monteringsanvisningarna hade inte följts, men parterna hade heller inte avtalat om att dessa skulle följas.

Läs mer
Arkiv

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER