Entreprenadjuridik & Affärsavtal

2018-02-21

Vad innebär det så kallade entreprenörsansvaret?

Sju dagar efter att en arbetstagare hos en underentreprenör (UE) har påtalat utebliven lön ska du som UE:ns uppdragsgivare betala ut lönen till arbetstagaren. Oavsett om skälet till att arbetstagarens företag inte betalt ut lönen är ekonomiska svårigheter, beroende på brister hos beställare, eller oseriositet. Det kan bli följden av det nya lagförslag som regeringen presenterade förra veckan och som de själva benämner Entreprenörsansvarslag. Många småföretag i byggbranschen är kritiska mot förslaget och har vänt sig till Sveriges Byggindustrier för att få veta mer. Här får du svaren på några av de vanligaste frågorna.

Läs mer
2017-11-01

Fråga juristerna

Ställ dina frågor om entreprenadjuridik och affärsavtal till våra entreprenadjurister - i tidningen Byggindustrin. Några exempel:

Läs mer
2017-10-16

Platt 07 har reviderats och blivit Platt 17

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Plattsättnings Entreprenörers Riksförening PER reviderat det branschspecifika tillägget PLATT 07.

Läs mer
Arkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER