Affärsnytt

Affärsnytt

Nyhetsbrevet Affärsnytt innehåller nyheter, kommentarer och annan aktuell information från Sveriges Byggindustriers entreprenadjurister. 

Affärsnytt ger dig information och ökad kunskap kring branschspecifik juridik samt andra affärsrelaterade frågor som kan vara viktiga i ditt företags verksamhet. Ca. en gång i månaden sammanfattar vi nyheterna i ett nyhetsbrev som mejlas till alla prenumeranter. Nyhetsbrevet Affärsnytt är öppet för alla som är intresserade av entreprenadjuridiska frågor i byggsektorn. Registrera dig som prenumerant här.

Affärsnytt gavs tidigare ut som en sammanfattning i pdf-form. Dessa är samlade i arkivet nedan.

Nyheter affärsavtal
2016-07-08

HFD slår fast: Akademiska Hus omfattas av upphandlingsreglerna

I oktober 2011 träffade Akademiska Hus ett entreprenadavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet vid Campus Umeå utan föregående annonsering enligt LOU. Konkurrensverket, som drivit ett ärende mot Akademiska hus om en upphandlingsskadeavgift på 3 000 000 kr, har nu fått fullt bifall i högsta instans. 

Läs mer
2016-06-09

Procentsatserna i Formulär LR06 kan försvinna

Det pågår interna diskussioner om att Sveriges Byggindustrier inte längre ska ta fram schablonprocentsatser för beräkning av ersättningsgrunder för arbeten på löpande räkning. Skälet till detta är bl.a. det förändrade pensionssystemet och att bolagens kostnader för diverse utgifter ser olika ut. 

Läs mer

2016Nr
2
1
2015Nr
4
3
2
1
2014Nr
5
4
3
2
1
2013Nr
5
4
3
2
1
2012Nr
4
3
2
1

affarsnytt.png

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER