MENY Övriga sidor

 
energifragan_inbjudan.PNG

Energifrågan i byggprocessen enligt PBL

FAKTA

Datum: 17 juni 2019

Plats: SKL, Torget, Hornsgatan 20, Stockholm

Många kommuner och byggherrar verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna skärps blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler och högre krav från byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens.

Syftet med dagen är att presentera ett förslag till vägledning för att stärka processen. Förslaget baseras på intervjuer med mer än 20 kommuner samt branschföreträdare. Det omfattar dels själva processen, dels formuläret ”Energihjälpen” som ska underlätta att följa upp att den projekterade energianvändningen verkligen uppnås i byggnadens drift.

Nu har du chansen att påverka den slutliga utformningen av vägledningen och hur vi ska fortsätta arbetet med implementering. Konferensen riktar sig både till kommuner och till er som arbetar aktivt i byggprocessen med uppföljning av lagkrav, dvs byggherrar, entreprenörer och konsulter utifrån initiativet Lågan – för energieffektiva byggnader.

Välkommen till denna konferens och hearing! 

Målgrupp Ansvariga för bygglov och energifrågor i kommuner. Ansvariga för energi och beräkningar inom byggbranschen.

Kostnad Workshoppen är kostnadsfri för representanter från kommuner och andra berörda aktörer i byggbranschen. SKL bjuder på lunch och fika.

Anmälan Du kan anmäla dig via denna länk. Sista anmälningsdag är den 10 juni 2019.

Kontakt Har du frågor kring konferensen? Kontakta Åsa Wahlström, CIT asa.wahlstrom@cit.chalmers.se eller Andreas Hagnell, andreas.hagnell@skl.se. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

9.30 Kaffe och samling

10.00 Inledning och sammanhang
VÄLKOMNA TILL SKL,
Syftet med dagen och initiativet
Andreas Hagnell, SKL

Byggprocessen och kommunens ansvar enligt PBL
Anna-Bie Agerberg, SKL

Sveriges byggindustriers syn på energifrågan i bygglovsprocessen
Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier

Så här går det till i 21 kommuner vid hantering av energikrav
Markus Lundborg CIT Energy Management

Projektens förslag till vägledning
Så här önskar vi att det går till
Åsa Wahlström, CIT Energy Management

Röster från kommunala bygglovshandläggare
Reflektioner om nulägesbilden och om möjligheter för hur arbetet kan gå till.
Valter Jeppson, Sydost
Åke Möhring, Umeå

Samtal och frågor kring vägledning och Energihjälpen

12.00 Lunch

13.00 Panelsamtal Hur kan vägledning och andra arbetssätt bidra till förväntad
energiprestanda?
Kjell-Åke Henriksson, JM
Anders Rosenkilde, TMF
Caroline Erström, Bonava (Zynka BIM)
Per Levin, Projektengagemang
Helena Ulfsparre, Familjebostäder

WS Hur får vi det att hända nu?
Vad kan vi göra för att få det hända på hemmaplan? Vad kan hända på sikt?

Fika

Samtal med panel: Hur får vi kontroll- och uppföljningssystemet att fungera?
Lena Hagert Pilenås, Boverket
Dag Lundblad, Energimyndigheten
Olof Moberg, SKL

Hur går vi vidare?
Andreas Hagnell och Åsa Wahlström

15.30 Avslutning


Moderatorer: Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier och Andreas Hagnell, SKL


skriv ut
epost
skriv ut