Energibyggare rullar igång
Energi & Miljö 2016-01-28

Energibyggare rullar igång

Den nationella kompetenshöjningsinsatsen inom energieffektivt byggande, Energibyggare, startar i mars, då handledare börjar utbildas för att sedan i sin tur utbilda sina kollegor, byggnadsarbetare och installatörer. 

23 kurstillfällena på 17 orter är planerade under våren och det är öppet att anmäla sig hos Entreprenörsskolan

Det webbaserade utbildningsmaterialet är ett yrkesöverskridande interaktivt material med syftet att ge byggnadsarbetare och installatörer en ökad kompetens inom området energieffektiva byggnader och förnybar energi. ”Handledarutbildning för Energibyggare” vänder sig till de som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare för kollegorna på byggarbetsplatsen. Handledarutbildningen vänder sig till exempel till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelningar i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare.

Under hösten har utbildningen pilottestats på tre byggarbetsplatser runt om i Sverige. Utvärderingen visar att utbildningen är väl anpassad till byggnadsarbetare och installatörer och täcker alla de viktigaste områdena inom energieffektivt byggande och installation. Den är också enkel för handledaren att hålla då utbildningsmaterialet är något av ett självspelande piano. Handledarens roll är bland annat att vara diskussionsledare, inspiratör, boka upp utbildningstillfällen och till slut godkänna deltagarna.

Utbildningstillfällen för handledare på fler orter kommer erbjudas hösten 2016 och våren 2017. Det är dock ett begränsat antal platser per utbildningstillfälle, så det lönar sig att vara snabb med att anmäla sig. Utbildningen är avgiftsfri.

Ledande aktörer inom svensk byggsektor har tillsammans med Energikontoren Sverige skapat utbildningen, med stöd av EU, Energimyndigheten och SBUF. Det är för att möta Sveriges energi- och klimatmål, som det krävs stora satsningar på energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. Bostäder och lokaler står för cirka 30 procent av den totala svenska energianvändningen. Detta innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning och energianvändningen i befintliga byggnader måste sänkas radikalt, samt att användningen av förnybar energi måste öka. Alla led inom byggsektorn behöver därför bidra för att Sverige ska uppnå energi- och klimatmålen. Det innebär bland annat att alla yrkesverksamma inom byggsektorn måste ha kunskap om vad som krävs av deras och övriga yrkens arbetsinsatser, för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva vid byggnation och renovering. Det är vad utbildningen Energibyggare erbjuder.

Energibyggare är en av fyra pågående satsningar som Energimyndigheten driver eller stöttar. De övriga är; BeställarKompetens – Utbildning i metoder och verktyg för energieffektiv renovering för beställare, byggherrar och fastighetsägare. Anordnas av Byggherrarna. Nya Glasögon – Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering. Anordnas av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN.  Energilyftet – utbildning i energieffektivt byggande för arkitekter, beställare och konsulter. 

Mer information

Kontakta Åsa Douhan, projektledare och se www.energibyggare.se

Bokning sker via Entreprenörsskolas hemsida. Önskemål om datum och andra orter för hösten 2016 eller våren 2017 kan skickas in till Entreprenörsskolan.

skriv ut
epost
Share
skriv ut