Energi & Miljö

2018-01-10

Svante Hagman: Så ska Sveriges Byggindustrier prioritera 2018

Konkurrenskraftiga kollektivavtal, sund konkurrens, hållbarhet/säkerhet och kompetensförsörjning. Det är Sveriges Byggindustriers fyra övergripande fokus- eller målområden under 2018, beslutade av förbundsstyrelsen. 

Läs mer
2017-12-27

Nya lågenergihus i LÅGANs databas

Inom LÅGAN arbetar vi för att öka antalet lågenergibyggnader både när det gäller nybyggnad och renovering. 

Läs mer
2017-12-27

Miljöbyggnad för byggskede

SGBC föreslår ett nytt certifieringssystem; Miljöbyggnad för byggskede version 171010. Sveriges Byggindustrier har besvarat remissen och avstyrker införande av ytterligare ett certifieringssystem. 

Läs mer
Arkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER