Regionala kontaktpersoner Energi & Miljö

Regionala kontaktpersoner Energi & Miljö

Sveriges Byggindustrier arbetar för ett energi- och resurs­effektivt byggande med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. För att nå dit behövs rätt kompetens, mer kunskap, ny teknik samt tydliga och förutsebara regler och krav.

Vi bevakar och påverkar beslutsprocesser, lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå, och stödjer våra medlemsföretag i deras energi- och miljöarbete.

På lokal och regional nivå är Sveriges Byggindustriers lokalrepresentanter en mycket viktig länk mellan medlemsföretagen och organisationen. Vi har två lokala/regionala miljöutskott och fem utpekade regionala miljöansvariga:

Nyheter
2019-06-12

"Det ska vara lätt att göra rätt i hållbarhetsarbetet"

Nu arrangerar Sveriges Byggindustrier det första referensgruppsmötet i projektet som tar fram en vägledning för mätning och uppföljning av klimat- och miljöutsläpp. Hallå där! Emil Flodin, projektledare, som den 13 juni välkomnar deltagare från hela värdekedjan.

Läs mer
2019-05-21

Så vässar bygg och fastighet riktlinjerna för avfallshantering

Hallå där! Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som tagit fram nya riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering i bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer
2019-03-12

Stort intresse för workshop om hållbar samhällsplanering

Hallå där! Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier, som den 13 mars håller i en workshop inom ramen för Färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

energimiljo.png

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


logga_1.jpg

Bli energibyggare


laganlogo.jpg

Låganprogrammet


  • KONTAKT

Maria Brogren, Energi & Miljöchef

Marianne Hedberg, Miljöexpert

Stockholms BF:s Teknik- och miljöutskott

Miljöutskottet Väst

Regionala kontaktpersoner


HJÄLPMEDEL

Fria att använda för Sveriges Byggindustriers medlemmar (kommer inom kort)


MER INFORMATION

Publikationer

Remisser