Frågor & Svar

Här har vi samlat frågor och svar om energi, miljö, klimat och hållbarhet. 

Frågor & Svar
 • Vad är ett lågenergihus?

  » Visa svar
 • Vilka olika energi- och miljöcertifieringssystem för byggnader finns det?

  » Visa svar
 • Finns det stöd att söka för energirenovering?

  » Visa svar
 • Vad är en energikartläggning?

  » Visa svar
 • Vilka företag omfattas av lagkravet på energikartläggning?

  » Visa svar
 • Vad är EPD (Environmental Product Declaration)?

  » Visa svar
 • Vad är LCA?

  » Visa svar
 • Vilka miljöcertifieringssystem finns det?

   

  » Visa svar
 • Vad är Reach?

  » Visa svar
 • Vad är BASTA?

  » Visa svar
 • Finns det någon standard för avfallshantering i byggsektorn?

  » Visa svar
 • Finns det stöd att söka för sanering av förorenad mark?

  » Visa svar
 • Vilka företag omfattas av lagkravet på hållbarhetsredovisning?

  » Visa svar
skriv ut