mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 9 2014
 
 Green spring leaves 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
 
Stort intresse att delta i utvecklingen av en ny Byggvarudeklaration

Fler än trettio företag och organisationer har anmält intresse för att delta i utarbetandet av den nya Byggvarudeklarationen (BVD4). Arbetet kommer att ske i projektform med Föreningen för Byggvarudeklarationer som huvudman. Målet med projektet är att uppdatera innehållet i den befintliga byggvarudeklarationen (BVD3) och att ta fram ett digitalt format som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror.

Styrelsen för Föreningen för Byggvarudeklarationer har beslutat att IVL blir projektledare för projektet. Föreningen har sökt medel hos SBUF för projektet och väntar på ett, förhoppningsvis positivt, besked i slutet av oktober. Projektet kommer att dra igång direkt efter det. BVD4 inklusive det digitala formatet beräknas vara färdig att användas kring halvårsskiftet 2015.

 
 
 
Dags att anmäla sig till LÅGAN:s seminarium den 15 oktober

lagt.jpg

Hur låg energianvändning kan en byggnad ha och hur långt kan vi nå i fråga om att få alla aktörer med på tåget? Detta kommer att diskuteras på LÅGAN:s seminarium på Norra Latin i Stockholm den 15 oktober. Seminariet riktar sig till dig som är byggherre, arkitekt, exploatör, fastighetsägare, förvaltare, entreprenör, konsult, forskare, politiker, miljösamordnare och många fler. 

Läs mer på LÅGAN:s hemsida och anmäl dig här senast den 19 september. 

 
 
 
Boverket ska utreda byggnaders klimatpåverkan

Frågan om klimatpåverkan från byggandet har fått stor uppmärksamhet på sistone. I Almedalen presenterades en studie av bland annat Sveriges Byggindustrier och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som visade att klimatpåverkan från byggandet av ett modernt flerbostadshus är ungefär lika stor som klimatpåverkan från energianvändningen i byggnaden under 50 års drift. Nu har Boverket fått i uppdrag av regeringen att, i samråd med Naturvårdsverket och Energimyndigheten, utreda forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv och föreslå områden som behöver belysas ytterligare. Dessutom ska de utreda behov av vägledningar och informationsinsatser gentemot byggsektorn och den kommunala planeringen. Uppdraget ska redovisas i september 2015.

Läs hela uppdraget här: http://www.regeringen.se/sb/d/18037/a/246447

 
 
 
Nu kan fastighetsägare beställa ny sammanfattning av energideklarationen

abcde.jpg

Den 1 januari 2014 fick energideklarationerna ett nytt utseende som visar byggnadens energiklass i en skala från A till G. Deklarationer gjorda före detta datum saknar det. Nu kan ägare av fastigheter som har den gamla typen av energideklarationer (utförd mellan 2009-05-26 och 2013-12-31) beställa en ny sammanfattning med energiklass. Läs mer och beställ ny sammanfattning på Boverkets hemsida.

 
 
75 miljoner kronor till forskning om hållbart byggande

Forskningsrådet Formas utlyser 25 miljoner kronor per år under åren 2015–2017 för forskning inom hållbart samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt för att öka kunskapen om hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt och kulturellt perspektiv. Utlysningen omfattar forskning om planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande och medsökande ska ha avlagt doktorsexamen (undantag kan göras för medsökande från samfinansieringspartner). Det går att ansöka från januari 2015 och utlysningen stänger den 19 februari 2015. Läs mer om utlysningen här.

 DSC_7947.jpg
 
 
Nytt svenskt certifieringssystem för hållbara städer

Sweden Green Building Council (SGBC) vill utveckla ett nytt helt svenskt certifieringssystem för stadsdelar istället för att som tidigare planerats anpassa det brittiska systemet BREEAM Communities. Läs mer i SGBC:s pressmeddelande

 
 
Anna_Land_500px.jpg 
Anna Land ny programansvarig för E2B2

Den 6 oktober börjar Anna Land på IQ Samhällsbyggnad som programansvarig för E2B2 –forskningsprogrammet inom området energieffektivt byggande och boende. Anna är samhällsbyggnadsingenjör och har bland annat varit ansvarig för miljö- och energitillförselfrågor på branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Programmet E2B2 pågår 2014-2017 och är ett samverkansprojekt mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten. Programmet stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens totala energianvändning över hela livscykeln. Läs mer

Foto: Anna Sehlin, IQ Samhällsbyggnad

 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.sverigesbyggindustrier.se/nyhetsbrev

 

Alltid aktuell information på www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier Nationellt kansli
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se
Regioner och kontor
Faktureringsadress
Sveriges Byggindustrier
KundID PBI3002
FE 535
105 69 Stockholm