mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 11 2014
 
 Green spring leaves 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
 SGBC.jpg 
 
 
Building Sustainability SGBC14 och Sweden Green Building Awards

 

Nordens största konferens för hållbart byggande, Building Sustainability SGBC14, hölls den 10-11 november på Stockholm Waterfront. Konferensen lockade nära 1000 besökare till ett 15-tal olika sessioner, paneldebatter, inspirationsföreläsningar och en mässdel med utställare.

Bland sessionerna kan nämnas en om framtida utveckling av Miljöbyggnad, Miljöbyggnad 3.0, där talarna gav förslag på nya indikatorer för att även ta hänsyn till byggfasens miljöpåverkan.

På konferensens galamiddag i Stockholms stadshus presenterades vinnarna av Sweden Green Building Awards 2014. Utmärkelsen har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att belöna de bästa projekt som certifierats under det gångna året och premiera de personer och organisationer som arbetar med hållbart byggande i Sverige. Nytt för i år var pris för bästa hållbara anläggningsprojekt. 

Läs mer om 2014 års vinnare av Sweden Green Building Awards

 
 
basta.jpg Glass of hot tea with cinnamon close up shoot
 
 
Inbjudan till glöggmingel hos BASTA

 

BASTA bjuder in alla som jobbar för ett giftfritt byggande till glöggmingel torsdagen den 11 december kl 15.00-17.00 på IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm. Syftet är att under lättsamma former informera om vad som är på gång inom BASTA. På programmet står bland annat:

  • BASTA:s nya VD Sussi Wetterlin presenterar BASTA:s planer för 2015
  • Jan Olof Jansson presenterar projekthanteringsverktyget ProduktKollen
  • Anna Widheden berättar om utvecklingen av ett nytt kvalificeringsverktyg och BASTA:s företagsutbildningar

OSA senast den 3 december till paulina.rodekemlo@ivl.se.

 
 
Grönare leveranser till bygget

Sedan starten för snart tio år sedan har Retursystem Byggpall bidragit till att minska mängden byggavfall med i storleksordningen 100 000 containrar genom att 4 miljoner lastpallar har återanvänts istället för att energiåtervinnas.

Retursystemets återanvändning av pallar innebär lägre miljöbelastning hela vägen från skogsavverkning via färdigproducerad pall till avfallshanteringen. Minskade kostnader för avfall är en direkt följdeffekt.

Retursystem Byggpalls stora volymmässiga omfattning bidrar också till en rationell hantering och lägre kostnader. Här går miljömässiga och ekonomiska intressen hand i hand.

Läs mer

 Byggpall.jpg
 
 
Senaste nytt om krav på energikartläggningar i stora företag

Nu har föreskriften och annan information om energikartläggning i stora företag publicerats på Energimyndighetens hemsida. Med stora företag menas företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning >50 miljoner EUR eller en balansomslutning på > 43 miljoner EUR per år. Flera byggföretag berörs således av de kommande kraven. Energimyndigheten håller på att ta fram riktlinjer för vad som ska kartläggas i byggföretag.

Värt att notera redan nu är dock att kravet på att alla stora företag ska ha gjort en energikartläggning senast den 5 december 2015 har mjukats upp. Nu anges istället en mer flexibel implementeringsplan, där företag senast den 5 december 2015 ska ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas. Därefter ska företagen i ett andra steg rapportera att de kontrakterat certifierad energikartläggare och att alla relevanta underlag för att planera och genomföra energikartläggningen har tagits fram. När det är gjort ska företagen i ett tredje steg rapportera in själva energikartläggningen till Energimyndigheten.

Mer information om tidplanen för de olika stegen kommer att publiceras av Energimyndigheten, troligtvis tidigt nästa år. Läs mer

 
 
 
Besvarade remisser

Under oktober och november har Sveriges Byggindustrier yttrat sig över två remisser inom miljöområdet:

Dels Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponidirektivet, ELV-direktivet, WEEE-direktivet och batteridirektivet) och dels ett förslag om krav på partikelfilter för stora arbetsmaskiner.

Läs mer

 
 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.sverigesbyggindustrier.se/nyhetsbrev

 

Alltid aktuell information på www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se