mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 10 2014
 
 Green spring leaves 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
 
Ny möjlighet att få stöd för att mäta din lågenergibyggnad

Nu kan byggherrar som planerar att bygga lågenergihus eller energirenovera en byggnad söka stöd från Energimyndigheten för att mäta och utvärdera byggnadens är energieffektivitet och inomhusklimat.

Energimyndighetens stöd för mätning och demonstration av lågenergibyggnader syftar till att främja lågenergibyggande och ge branschaktörer bättre kunskap och erfarenheter kring mätning och uppföljning av energianvändning. Genom mätningarna får Energimyndigheten kunskapsunderlag för analys av vad som kan vara en möjlig nära-nollenerginivå i Sverige.

Energimyndigheten ger stöd till inköp av mätutrustning och installation och drift av mätsystem. Energimyndigheten bidrar även med experter för att stödja projekten med kvalificerad kompetens. Sök senast den 11 november!

Utlysning: Mätning och demonstration av lågenergibyggnader

Läs mer om arbete med nära-nollenergibyggnader

 
 
 
Rapport från LÅGAN:s resultatseminarium den 15 oktober

lagt.jpg

 

Hur låg energianvändning kan en byggnad ha och hur långt kan vi nå i fråga om att få alla aktörer med på tåget? Det var temat för LÅGAN:s seminarium på Norra Latin i Stockholm den 15 oktober.

Seminariet samlade cirka 80 personer som fick lyssna till ett femtontal olika presentationer, fördelade på valbara sessioner. Bland talarna fanns representanter från NCC, Skanska och Lindbäcks som presenterade resultat från sina respektive LÅGAN-projekt. Dokumentation från dagen finns på LÅGAN:s hemsida: http://www.laganbygg.se/seminarier/hur-langt-kan-vi-na__169

LÅGAN-programmets första etapp avslutas formellt den 31 december 2014. En ansökan om förlängning till och med april 2015 är dock inlämnad till Energimyndigheten. Parallellt pågår planeringen av en andra etapp. 

 
 
 
Nu startar utvecklingen av den nya Byggvarudeklarationen (BVD4)

SBUF har i dagarna beviljat stöd till projektet ”En uppdaterad byggvarudeklaration”. Projektets syfte är att dels utveckla den befintliga byggvarudeklarationen (BVD3) med uppdaterat innehåll, dels ta fram ett digitalt format som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror.

Föreningen för Byggvarudeklarationer är huvudman för projektet och IVL Svenska Miljöinstuitutet är operativ projektledare. Fler än trettio företag och organisationer kommer att delta i utarbetandet av den nya Byggvarudeklarationen som beräknas vara färdig att användas kring halvårsskiftet 2015. 

 
 
Ny FoU-rapport

Sveriges Byggindustriers FoU-verksamhet har släppt en ny rapport om Termografering - Kartläggning av köldbryggor inför renovering.

Beställ rapporten här: https://www.sverigesbyggindustrier.se/nyheter/nya-fou-rapporter__4782 

 DSC_7947.jpg
 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.sverigesbyggindustrier.se/nyhetsbrev

 

Alltid aktuell information på www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier Nationellt kansli
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se
Regioner och kontor
Faktureringsadress
Sveriges Byggindustrier
KundID PBI3002
FE 535
105 69 Stockholm