mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 8 2014
 
 Green spring leaves 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
 
Inbjudan till LÅGAN-seminarium den 15 oktober

lagt.jpg

Hur låg energianvändning kan en byggnad ha och hur långt kan vi nå i fråga om att få alla aktörer med på tåget? Detta kommer att diskuteras på LÅGAN:s seminarium på Norra Latin i Stockholm den 15 oktober. På seminariet får du ta del av fem års erfarenheter från LÅGAN, och inspireras av resultat från projekt som”Sveriges första Nollenergikontor” och ”Lågenergihus ovan polcirkeln”, samt mycket, mycket mer. Dagen avslutas med en workshop som tar upp aktuella utmaningar inom lågenergiområdet och framtida möjligheter att nå ännu längre. Vilka målnivåer och vilka definitioner behövs för nära nollenergibyggnader?

Seminariet riktar sig till dig som är byggherre, arkitekt, exploatör, fastighetsägare, förvaltare, entreprenör, konsult, forskare, politiker, miljösamordnare och många fler. Läs mer på LÅGAN:s hemsida och anmäl dig här senast den 19 september. 

 
 
Marianne Hedberg ny miljöexpert på Sveriges Byggindustrier

Den 6 oktober tillträder Marianne Hedberg tjänsten som miljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Marianne kommer närmast från Peab Sverige AB där hon har arbetat med miljöfrågor sedan 2001. Hon har en gedigen kompetens inom bl.a.  miljölagstiftning, avfall och resurseffektivisering samt produktval och utfasning av farliga ämnen, och har exempelvis deltagit i utvecklingen av Byggvarubedömningen och BASTA från start. Marianne är för närvarande ordförande i Stockholms Byggmästareförenings Teknik- och miljöutskott samt representerar Sveriges Byggindustrier i SIS TK 497.

- Vi är jätteglada att vi har rekryterat Marianne Hedberg till Sveriges Byggindustrier. Med sin erfarenhet och sitt stora engagemang kommer hon att  kunna stötta och driva på våra medlemmars och hela sektorns arbete med miljöfrågor i allmänhet och material- och resurseffektiviserings­frågor i synnerhet, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

 marianne.jpg
 
 
Sök stöd för mätning och demonstration av lågenergibyggnader

matning.jpg

Nu kan du söka stöd från Energimyndigheten för mätning och demonstration av lågenergibyggnader. Syftet med stödet är att främja nybyggnation av lågenergihus och renovering ner till lågenerginivå, samt att få in kunskapsunderlag inför fastställandet av den s.k. ”nära-nollenerginivå” som ska gälla för nybyggnation från 2020 eligt ett EU-direktiv. Utlysningen riktar sig till privata och offentliga fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare som planerar att bygga eller bygger lågenergi­byggnader samt planerar eller genomför renoveringar som har ambitionen att markant förbättra byggnadens energiprestanda och nå lågenerginivå.

Energimyndigheten kan ge stöd för upp till 100 % av följande kostnader:

  • Kostnader för inköp, installation, kalibrering och drift av mätutrustning samt överföring av mätdata till Energimyndigheten.
  • Kostnader för spridning av information om projektet.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2014. Läs mer om stödet på Energimyndighetens hemsida.

 
 
klimatpaverkan.jpg 
Byggandet en lika stor klimatbov som personbilarna

En ny rapport från bl.a. Sveriges Byggindustrier och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbils­trafiken, ca 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Rapporten visar att 60 procent av klimateffekten i landet uppstår vid anläggningsbyggande och 40 procent vid husbyggande. I flerbostadshus används allt mindre energi under driften och en större andel av energin är förnybar. Detta leder till allt mindre klimatbelastning från driften. Byggprocessen kan därför ge lika stora klimatutsläpp som driften av en byggnad under hela dess livslängd. Resultaten, som presenterades vid ett välbesökt seminarium i Almedalen, förväntas leda till åtgärder från byggindustrin och nya krav hos beställare. 


Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, kommenterar:
– Med dessa fakta på bordet behövs en handlingsplan för att minska klimatpåverkan från byggandet. Det offentliga och näringslivet måste jobba tillsammans med frågan. Det behövs alltifrån forskning, beräkningsstandarder och offentlig upphandling till åtgärder ute på byggena.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

 
Utlysning av stöd från Nordic Built

Fram till den 15 oktober kan du söka stöd från Nordic Built för innovationsprojekt inom området hållbart byggande. Projektet måste ha deltagare från minst tre nordiska länder. Läs mer här.

 norden.jpg
 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.sverigesbyggindustrier.se/nyhetsbrev

 

Alltid aktuell information på www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier Nationellt kansli
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se
Regioner och kontor
Faktureringsadress
Sveriges Byggindustrier
KundID PBI3002
FE 535
105 69 Stockholm