mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 1 2016
 
 Green spring leaves 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
Energibyggare har startat
 logga_1.jpg

Den nationella kompetenshöjningsinsatsen inom energieffektivt byggande, Energibyggare, har startat. Inom ramen för satsningen utbildas handledare för att sedan i sin tur utbilda sina kollegor, byggnadsarbetare och installatörer. Under våren genomförs 23 kurstillfällen på 17 orter runt om i landet. Anmälan sker via Entreprenörsskolan

Läs mer om utbildningssatsningen

 
Uppdaterade riktlinjer - Nu även på engelska!
 resurs.png

Riktlinjerna för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning har uppdaterats och finns nedladdningsbara. Nytt är att det nu finns information om asbest i fönsterkitt samt att stycket om CFC i isolering har kompletterats. Dessutom finns en engelsk version av riktlinjerna sedan mars 2016.

Riktlinjerna är branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. De togs fram av Kretsloppsrådet 2007 men har tagits över av Sveriges Byggindustrier. Till riktlinjerna hör även ett antal bilagor.

Mer information

Ladda ner riktlinjerna samt bilagor

Ladda ner riktlinjerna på engelska

 
 
Nu startar vi nätverk för informationsutbyte om riktlinjerna!

Du som använder riktlinjerna för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning och vill bidra till deras fortsatta utveckling och användbarhet. Anmäl dig till vårt nätverk för informationsutbyte som startar nu under våren.

Anmäl dig här: marianne.hedberg@sverigesbyggindustrier.se          

 
 
 
Farliga ämnen måste ut ur kretsloppet

Visst har den cirkulära ekonomin framtiden för sig. Men cirkulär får inte betyda att alla slags ämnen och material ska återvinnas. Farliga ämnen ska helt enkelt inte användas igen, skriver Maria Brogren, energi- och miljöchef tillsammans med Marianne Hedberg, miljöexpert, i Dagens Samhälle.

Läs mer

 
 
RE:Source första utlysning är öppen

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source har öppnat sin första utlysning. Utlysningen riktar sig bland annat mot projekt inom bygg- och rivningsavfall. Sista dag för ansökan är 5 april 2016. 

Läs mer                

 resource.png
 
Ny digital Byggvarudeklaration - eBVD 2015 - på plats

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD 2015 på plats. Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD-föreningen, som ägs av hela sektorn har nu uppdaterat innehållet och skapat ett helt nytt digitalt format för den nya Byggvarudeklarationen, eBVD 2015, som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror. 

Läs mer

 byggvarudeklarationer.png
 
 
Golvbranschen, GBR, satsar på återvinning

GBR Golvåtervinning är ett branschgemensamt system för insamling och återvinning av installationsspill från plastgolv. Systemet har funnits sedan 2006 och har stor utvecklingspotential. Under 2016 vill GBR därför satsa på ökat engagemang för att åstadkomma effektivare återvinning och större flöden. Samverkan med avfallsentreprenörerna och större byggprojekt efterlyses.

Läs mer

 
 
Inbjudan till workshop om cirkulära flöden av byggmaterial och samarbetsmöjligheter i värdekedjan
 junk.png

Kan samarbetet öka i byggmaterialens värdekedja så att kvalitetssäkrade cirkulära materialflöden skapas? Hur når vi målet om 70 procent återvinning av byggmaterial? Påverkar dagens regelverk utvecklingen av cirkulära flöden? Vad säger företagen och vad säger branschorganisationerna? Kom och ta del av erfarenheter och bidra med synpunkter på fortsatt utveckling. Målgrupp är fastighetsägare, förvaltare, byggföretag, byggmaterialföretag, återvinningsföretag.

Workshopen håll den 19 april 2016 kl 10-15. Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. OBS! Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här

 
 

 

 
 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, energi- och miljöchef, eller Marianne Hedberg, miljöexpert. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.sverigesbyggindustrier.se/nyhetsbrev

 

Alltid aktuell information på www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se