En sund byggbransch

2018-05-07

Hur ska begreppet byggarbetsplats i regelverket avseende personalliggare tolkas?

Kammarrätten i Göteborg har nyligen tagit ställning till detta i två domar. Båda fallen behandlar frågan om undantagsregeln, som gäller arbeten upp till fyra prisbasbelopp, var tillämplig.

Läs mer
2018-05-03

Nya delägare i ID06

I fredags gick Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen samt Måleriföretagen, in som nya delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2018-03-28

Sund konkurrens kräver kontroller på byggarbetsplatserna

Enligt en ny undersökning från Skatteverket av företagens inställning till skattesystemet instämmer 53 procent av byggföretagen som svarat på undersökningen i påståendet ”Svarta löner förekommer i vår bransch”. Motsvarande siffra 2013 var 26 procent.

Läs mer
Arkiv

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER