En sund byggbransch

2018-02-14

Ny kortteknik och säkrare anslutning till ID06-systemet

Under 2018 lanserar ID06 två helt nya ID06-kort, varav ett för mobilt användande. Förutom att korten får en hög tillitsnivå innehåller de också ny teknik. Samtidigt införs nya rutiner för företag och individer som vill ansluta sig till ID06.

Läs mer
2018-02-07

Hemställan för en sund konkurrens

Sveriges Byggindustrier har skickat en hemställan till Finansdepartementet gällande förändringar i reglerna gällande personalliggare i byggbranschen.

Läs mer
2018-01-10

Svante Hagman: Så ska Sveriges Byggindustrier prioritera 2018

Konkurrenskraftiga kollektivavtal, sund konkurrens, hållbarhet/säkerhet och kompetensförsörjning. Det är Sveriges Byggindustriers fyra övergripande fokus- eller målområden under 2018, beslutade av förbundsstyrelsen. 

Läs mer
Arkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER