En sund byggbransch

2018-03-28

Sund konkurrens kräver kontroller på byggarbetsplatserna

Enligt en ny undersökning från Skatteverket av företagens inställning till skattesystemet instämmer 53 procent av byggföretagen som svarat på undersökningen i påståendet ”Svarta löner förekommer i vår bransch”. Motsvarande siffra 2013 var 26 procent.

Läs mer
2018-03-05

Veidekke värnar om sund konkurrens

Sund konkurrens är en nyckelfråga för Veidekke. Företaget arbetar på flera plan för att motverka fusk och garantera schysta arbetsvillkor i sina projekt. Sedan några år tillbaka samarbetar Veidekke med Byggnads kring leverantörsbedömning. Den omfattar samtliga underentreprenörer i första ledet och utförs av två MB-ledamöter, som har detta som sin huvudsyssla. 

Läs mer
2018-03-05

Varning från Polisen!

Just nu får polisen rapporter från flera byggföretag som blir utsatta för hot från personer som erbjuder sig göra arbetsprov av härdningsarbete på grävskopetänder. När proverna ska levereras vill personen plötsligt ha betydligt mer betalt än det som överenskommits. När de nekas och ombeds lämna platsen utsätts personalen för grova hot. Kontakta polisen om du blir utsatt för något liknande.

Läs mer
Arkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER