DSC_8146.jpg
Mångfald & jämställdhet 2014-03-12

En byggbransch för alla

Mångfalden i byggindustrin har förbättrats de senaste åren, men det går för långsamt och vi får vittnesmål om oacceptabla attityder. Det räcker inte med att arbeta med dessa frågor som projekt och därför satsar Sveriges Byggindustrier även på ett långsiktigt arbete för en ökad mångfald. 

 – Vi måste ha en bransch som alla vill och kan jobba i. Vi har inte råd att utesluta viktiga grupper utan behöver spegla hur samhället i övrigt och våra kunders verklighet ser ut, säger Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning Sveriges Byggindustrier.

Vi söker en person som ska arbeta med mångfaldsfrågorna. Rekryteringen görs i samarbete med Wise och Rättviseförmedlingen, klicka här för att läsa mer om tjänsten.

– Vi tror att vi tillsammans med de fackliga organisationerna kan ta tag i attitydfrågorna på ett kraftfullt sätt. Då når vi de grupper som idag är underrepresenterade i vår bransch och på våra utbildningar, säger Lars Tullstedt.

skriv ut
epost
Share
skriv ut